Wiadomości Fary św. Barbary - tygodnik parafii św. Barbary w Chorzowie

Z e-ncyklopedia

Wiadomości Fary Św. Barbary - Tygodnik Rzymskokatolickiej Parafii św. Barbary w Chorzowie. Pismo powstało w 1995 roku, założone przez ks. Stanisława Juraszka i nawiązuje do tradycji z okresu przedwojennego, kiedy to w parafii ukazywały się dwujęzyczne : Wiadomości Parafialne. Kościół św. Barbary w Królewskiej Hucie, wydawane w latach 1932-1940. Ukazuje się w cyklu tygodniowym, w nakładzie 400 egz, format B5, 12 stron. Zarejestrowany w Bibliotece Narodowej pod numerem ISSN 1426-3610. Drukowane w nakładzie 250 egzemplarzy Dystrybucją zajmuje się młodzież należąca do Ruchu Światło-Życie . Przekazywana do zbiorów bibliotecznych pod koniec każdego roku.

  • profil: dydaktyczny, artykuły pisane przez parafian i gości, porusza problematykę miejscowości, wydarzenia parafialne, problemy społeczne, posiada dział historyczny, przedruki kronik parafialnych, zaangażowanie lokalnej społeczności świeckich i duchownych, wydarzenia kulturowe miasta Chorzowa, działalność kapłanów. Wydanie internetowe gazetki dostępne jest na stronie internetowej parafii. Numery archiwalne przechowywane są w archiwum parafii, Bibliotece Wydziału Teologicznego US w Katowicach, zdigitalizowane w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej.
  • Skład i druk pisma: Centrum Usług Drukarskich w Chorzowie, właściciel: Henryk Miler.

Redaktorzy

  • ks. prob. Stanisław Juraszek (1995-2005)
  • ks. prob. Zygmunt Błaszczok (2005-nadal)
    • współpracownicy ks. Piotr Larysz (2007-2011); ks. Jacek Jadasz, ks. Krzysztof Kajdan, Marta Stankała. Stale współpracują: Edward Kawka, Helena Krais, Irena Książek.

Bibliografia

A. Muc,"Wiadomości Fary św. Barbary. Tygodnik parafii św. Barbary w Chorzowie, Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych2015, nr 1, s. 179-194.