Wala Kazimierz

Z e-ncyklopedia

Wala Kazimierz (1928-2006)

Urodził się 19 grudnia 1928 w Milowicach w rodzinie Józefa i Anny z. d. Jasińska. Święcenia kapłańskie przyjął 28 czerwca 1953 z rąk bpa Franciszka Jopa. Został inkardynowany do diecezji bielsko-żywieckiej. Zmarł 21 września 2006 w Cieszynie w konwencie sióstr boromeuszek. Spoczął na cmentarzu parafialnym w Mazańcowicach.

Bibliografia

T. Borutka, Diecezja Bielsko-Żywiecka, Bielsko-Biała 1997; [1].