Szymankiewicz Hubert

Z e-ncyklopedia

Szymankiewicz Hubert (1913-1968), proboszcz w Paniowach

Urodził się 14 lipca 1913 w Chorzowie w rodzinie urzędnika komunalnego Franciszka i Marii z d. Kloska. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się w gimnazjum w Królewskiej Hucie. W 1933 roku zdał egzamin dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 26 czerwca 1938 w katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach z rąk bpa S. Adamskiego.

Po święceniach był na zastępstwie wakacyjnym w rodzinnej parafii św. Marii Magdaleny w Chorzowie (1 lipca - 4 września 1938). Następnie jako wikariusz duszpasterzował w parafiach: Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie (1938-1942), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czerwionce (1942), Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach (1942-1946), św. Józefa w Zgodzie (1946-1947) i św. Marii Magdaleny w Tychach (1947-1949). Był również na krótkich zastępstwach duszpasterskich w parafiach: św. Antoniego w Siemianowicach Śl. (1943), Matki Bożej Częstochowskiej w Podlesiu Śl. (1944) i Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czerwionce (1946).

W 1945 roku, w katowickiej parafii mariackiej, przez kilka miesięcy, pełnił funkcję administratora. W marcu 1949 roku został mianowany administratorem w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Paniowach. W 1950 roku zdał egzamin proboszczowski. W 1957 roku bp S. Adamski zatwierdził go oficjalnie na stanowisku proboszcza w Paniowach. Zmarł 11 maja 1968 w szpitalu w Katowicach-Janowie. Został pochowany w Paniowach.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Huberta Szymankiewicza; Nekrolog, GN 1968, nr 25, s. 151.