Stowarzyszenie Pomocy Chorym im. św. Jadwigi w Chorzowie.

Z e-ncyklopedia

Stowarzyszenie powstało 7 maja 1991 w Chorzowie. Jego misją jest: wspieranie lecznictwa ludności Śląska; podnoszenie poziomu lecznictwa szpitalnego; poradnictwo zdrowotne, lecznicze i psychologiczne; promocja zdrowia; działalność charytatywna w ochronie zdrowia.

Do działań powadzonych w ramach stowarzyszenia zaliczamy: organizowanie i wspieranie osób z cukrzycą, astmą oskrzelową, otyłością, chorobą niedokrwienną serca; rozprowadzanie broszur Narodowego Programu Ochrony Serca; wydawanie Informatora Szpitalnego rozdawanego pacjentom; wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego (wózki, balkoniki, kule łokciowe, łóżko ortopedyczne, materac przeciwodleżynowy); świadczenie usług optycznych przez personel oddziału okulistycznego polegających na doborze soczewek kontaktowych dla osób fizycznych; organizowanie wykładów i ćwiczeń praktycznych orz wydawanie broszury edukacyjnej dla wolontariuszy hospicjum.

Oferta stowarzyszenia jest skierowana do osób, których nie stać na zakup sprzętu inwalidzkiego oraz do osób, które tylko czasowo potrzebują zaopatrzenia ortopedycznego. W stowarzyszeniu pracuje 145 wolontariuszy oraz pracownik etatowy. Wydają oni Informator Szpitalny rozdawany pacjentom; wypożyczają sprzęt rehabilitacyjny, taki jak wózki inwalidzkie, kule łokciowe, balkoniki do pomocy w chodzeniu, łóżko ortopedyczne z oprzyrządowaniem, materace przeciwodleżynowe; świadczą usługi optyczne.

Hospicjum mieści się w Chorzowie przy ul. K. Miarki 40.

Bibliografia

[1] (dostęp: 08.05.2015); [2] (dostęp: 08.05.2015).