Stowarzyszenie Opiekuńcze św. Franciszka z Asyżu w Bytomiu

Z e-ncyklopedia

Stowarzyszenie powstało u początku lat dziewięćdziesiątych. Założył je ówczesny wikary parafii św. Jacka w Bytomiu - ks. Tadeusz Paluch oraz Krystyna Rokosz - pedagog i radna w Radzie Miejskiej w Bytomiu. Na początku Stowarzyszenie miało charakter nieformalny. Zajmowało się tak zwanymi dziećmi ulicy. Organizowano dla nich zajęcia w pobliskiej Szkole Podstawowej nr 8. Było to miejsce do którego dzieci mogły przyjść i odrobić lekcje albo pobawić się. Jednak po pewnym czasie zamknięto szkołę i to zdarzenie zmusiło do szukania nowego miejsca, w którym można byłoby się spotkać.

W 1995 roku Krystynie Rokosz udało się pozyskać dla Stowarzyszenia budynek przy ulicach Konopnickiej i Kochanowskiego, w którym kiedyś znajdowała się szwalnia. Dzięki pomocy darczyńców doprowadzono go do stanu używalności. Wtedy też zarejestrowano Stowarzyszenie w KRS i powstał jego pierwszy status. Celem Stowarzyszenia jest opieka nad dziećmi i młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych, dlatego też stworzyło ono Świetlicę środowiskową Promyk nadziei. Skupia ona osoby w wieku od 7 do 18 roku życia. Świetlica daje im możliwość twórczego spędzania czasu wolnego, prowadzi różnego rodzaju koła zainteresowań, między innymi: kółko teatralne, plastyczne, językowe, szachowe, komputerowe. Szereg zajęć pozalekcyjnych przybliża im historię Śląska, Bytomia oraz ich rodzinnej dzielnicy - Rozbarku. Każde dziecko przychodzące do świetlicy może liczyć na ciepły posiłek, opiekę oraz pomoc w odrabianiu pracy domowej. Najbiedniejszym rozdawane są ubrania oraz potrzebne przybory szkolne. Dzięki sponsorom udaje się zebrać pieniądze na wyjazdy wakacyjne oraz wycieczki jednodniowe w ciągu roku szkolnego.

Stowarzyszenie kładzie również ogromny nacisk na pracę z całą rodziną dysfunkcyjną. Oznacza to, że wsparciem objęty jest każdy członek rodziny potrzebującego dziecka. Rodzina taka może liczyć na pomoc materialną, prawną i psychologiczną. Dzięki współpracy z MOPSem dobierany jest indywidualny, najlepszy z możliwych program pomocy.

Stowarzyszenie opiekuńcze św. Franciszka z Asyżu zatrudnia szereg specjalistów np. pedagogów czy psychologów, ale jest również otwarte na wolontariuszy. W tych rolach obsadza osoby starsze dla których przygotowuje szereg szkoleń dotyczących pracy z dziećmi. Dzięki temu przyczynia się do aktywizacji seniorów z bytomskiej dzielnicy Rozbark.

Kontakt

Stowarzyszenie Opiekuńcze im. św. Franciszka z Asyżu

  • ul. Kochanowskiego 25 (wejście od ul. Konopnickiej), 41-902 Bytom
  • Tel.: 32 281 88 58 / 511 825 944
  • sofranciszek@gmail.com
  • www.sofranciszek.pl

Bibliografia

Materiały własne autora.