Stopka Artur

Z e-ncyklopedia

Stopka Artur (1959-)

Stopka Artur.jpg

Urodził się 16 lipca 1959 w Katowicach w rodzinie Zygmunta i Wandy z d. Wrochniak. Uczęszczał do szkoły podstawowej w Tychach, następnie uczył się w II Liceum im. Cypriana Kamila Norwida w Tychach, gdzie w 1978 roku zdał egzamin dojrzałości. Po maturze podjął studia polonistyczne na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (wydział mieścił się wówczas w Sosnowcu). W 1981 roku przerwał studia i podjął pracę najpierw w Obwodowym Urzędzie Miar i Wag w Katowicach, a następnie jako dziennikarz w redakcji „Dziennika Związkowego”, wydawanego przez Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego przez kilka miesięcy pracował w służbie zdrowia. Internowany 2 kwietnia 1982, zwolniony w czasie lipcowej „amnestii”.

W 1982 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach . Odbył roczny staż katechetyczny w Pogwizdowie. 13 maja 1989 przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Damiana Zimonia. Po zastępstwie wakacyjnym w Pogwizdowie został mianowany wikarym w parafii Matki Boskiej Piekarskiej w Katowicach (1989-1992 ). W 1992 roku rozpoczął pracę w redakcji „Gościa Niedzielnego”, gdzie pełnił różne funkcje, w tym, kierownika działu religijnego, szefa edycji katowickiej, sekretarza redakcji. W 2001 roku założył najpierw serwis internetowy wiara.boga.pl, który następnie został przekształcony w portal Wiara.pl.

W październiku 2008 roku zakończył pracę w portalu Wiara.pl i „Gościu Niedzielnym” i od 1 listopada t.r. do 31 stycznia 2009 pracował w Katolickiej Agencji Informacyjnej w Warszawie, gdzie doprowadził do końca przebudowę serwisu internetowego ekai.pl. Od 1 lutego 2009 do 2011 roku pełnił funkcję rzecznika archidiecezji katowickiej, a w 2010 roku został koordynatorem Kurii Metropolitalnej ds. Internetu. W latach 2007-2014 wspólnie z Piotrem Czakańskim prowadził w radiu eM program Siedem dni w internecie.

Bibliografia

Informacje ks. A. Stopki.