Statua św. Jana Nepomucena w Mikołowie

Z e-ncyklopedia
Nepomucen mikolow.JPG

Przy bocznym wejściu do kościoła pw. św. Wojciecha (starego) w 1799 roku mieszkańcy Mikołowa postawili pomnik św. Jana Nepomucena. Na jego cokole umieszczono napis:

EN TIBI FERT Votum

LaVDIs paroeCIa Tota

AVXIST VICTOR PIGNORA SERVIS

Napis ten w tłumaczeniu polskim brzmi: Oto ci niesie ślub chwały parafia cała; zwycięzca pomnożyłeś gwarancje (nam) sługom.

Wyżej, ponad tym chronogramem, na górnym gzymsie postumentu, jest jeszcze jeden napis łaciński, który wskutek częstej renowacji postumentu został w pewnym miejscu zniekształcony. Prawidłowe brzmienie tego napisu, zdaniem K. Prusa, byłoby takie: Quod tacui, merui de stellis quinque coronam — Nam tacui quavis littera stella fuit tzn: "Bowiem każda litera [wyrazu] milczałem (tacui) stała się gwiazdą".

Bibliografia

K. Prus, Z dziejów Mikołowa i jego okolicy, Mikołów 1932, s. 258.