Scheppe Paweł

Z e-ncyklopedia

Scheppe (Szeppe) Paweł CR (1874-1915)

Pochodził z Bytkowa (obecnie dzielnica Siemianowic Śląskich). W 1893 roku wstąpił w Krakowie do Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego. Śluby zakonne złożył tamże w 1894 roku. Studiował w Rzymie i tam przyjął święcenia kapłańskie 4 czerwca 1898. Po święceniach pracował krótko w Wiedniu (1898-1900), w scholastykacie w Rzymie (1899-1900) i w internacie we Lwowie (1900-1901). W 1901 roku wyjechał do Chicago i pracował w parafiach: św. Jadwigi (1901-1905), św. Stanisława Kostki (1905), św. Jacka (1903, 1905-1907) i św. Jana Kantego (1908-1911) oraz jako mistrz nowicjatu w kolegium św. Stanisława (1905-1908). W 1912 roku wrócił do Europy, pracował w Wiedniu (1912, 1915) i na misjach wśród Polaków w Bośni (1912-1915). Zmarł we Wiedniu, pochowany na Kahlenbergu.

Bibliografia

Klerycy z ziem polskich, litewskich i pruskich święceni w Rzymie (XVI - pocz. XX w.), opr. S. Jujeczka na podstawie kwerendy rzymskiej wykonanej wspólnie z ks. Henrykiem Gerlicem, Wrocław 2018, s. 212, nr 768.