Rzymełka Franciszek

Z e-ncyklopedia

Rzymełka (Żymełka) Franciszek OFM (1902-1946), imię zakonne Alfons

Urodził się 11 grudnia 1902 w Katowicach-Wełnowcu w rodzinie Maksymiliana (brat ks. Jana Rzymełki) i Marii z d. Ochmann. Maturę uzyskał 16 września 1922 w Bytomiu i 4 października wstąpił do zakonu. Śluby czasowe złożył 5 października 1925, a wieczyste 5 października 1928. Z powodu ujawnionej gruźlicy został skierowany na studia w Szwajcarii i Austrii. 7 marca 1929 przyjął w Innsbrucku święcenia kapłańskie, po których przebywał na leczeniu w Lugano w Szwajcarii. Następnie pracował w domu nowicjackim w Borku Wielkim na Śląsku. W latach 1936-1939 był duszpasterzem we franciszkańskiej kaplicy Ducha Świętego w Malborku, a następnie gwardianem w domu emerytów w Stoczku Klasztornym (1939-45). Aresztowany po wejściu na Warmię Armii Czerwonej w styczniu 1945 roku, został przez Jeziorany i Lidzbark Warmiński wywieziony do Stalino w ZSRR. Zdołał uciec z obozu i przez Lwów dotarł 22 grudnia 1945 do Krakowa. Ciężko chory, został przez bernardynów krakowskich przetransportowany do Katowic, gdzie zmarł 27 stycznia 1946 w szpitalu sióstr elżbietanek. Pochowany 30 stycznia 1946 w kwaterze ojców franciszkanów na cmentarzu panewnickim w Ligocie pod nazwiskiem o. Alfons Żymełka.

Bibliografie

R. Dzwonkowski, Leksykon duchowieństwa polskiego represjonowanego w ZSRS 1939-1988, Lublin 2003, s. 529; I. Antonów-Nitsche, Rzymełka Jan (hasło), [w:] Śląski słownik biograficzny. Seria nowa, t. 1, Katowice 1999, s. 256-259.