Ryguła Piotr

Z e-ncyklopedia

Ryguła Piotr (1966-), oficjał

Rygula Piotr.jpg

Urodził się 24 marca 1966 w Cieszynie. Święcenia kapłańskie przyjął 11 maja 1991. W latach 1994-1996 odbył studia magisterskie z prawa kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Navarry (Pampeluna, Hiszpania). Następnie na tej samej uczelni odbył studia doktoranckie. Po powrocie do Polski, w latach 2004-2015 był związany z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. W latach 2004-2012 był adiunktem w Zakładzie Prawa Kanonicznego na Wydziale Teologicznym UŚ. Następnie w latach 2009-2012 wykładał także prawo kanoniczne na Wydziale Prawa i Administracji UŚ. W 2010 roku habilitował się na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie, gdzie od 1 października 2012 rozpoczął pracę obejmując kierownictwo Katedry Historii Prawa. Po reformie katedr na powyższym wydziale w 2014 roku objął kierownictwo Katedry Prawa Polskiego. Od 2014 roku jest też kierownikiem Zakładu Historii Prawa, istniejącym przy wspomnianej wyżej katedrze. Od 2011 roku był sędzią Metropolitalnego Sądu w Katowicach, a od 1 lutego 2018 przez ponad pięć lat pełnił urząd oficjała.

Bibliografia

Sąd Administracji Apostolskiej/Biskupi Metropolitalny w Katowicach 1923-2023, Katowice 2023, s. 21.