Profilaktyczno - terapeutyczna świetlica środowiskowa im. św. Elżbiety w Bytomiu

Z e-ncyklopedia

Historia świetlicy środowiskowej w Bytomiu zaczęła się w 1980 roku od służby sióstr Elżbietanek w parafii św. Jana Nepomucena. Wśród stacjonujących tam sióstr znalazła się siostra Letycja pracująca jako katechetka w szkole, która zainteresowała się i zauważyła duże ubóstwo zarówno materialne, jak i moralne wśród mieszkańców tej dzielnicy Bytomia. Dzielnica Łagiewniki była niegdyś najbardziej uprzemysłowioną dzielnicą Bytomia. Usytuowanie jej wokół hut dawało tysiącom osób zatrudnienie. Natomiast, gdy huty zaczęły podupadać i masowo były zamykane, wielu ludzi utraciło pracę i pozostało bez środków do życia. Z relacji ks. Alfreda Szkróbka ówczesnego proboszcza parafii Bytom – Łagiewniki, sytuacja ludzi w tamtym czasie była katastrofalna, wielu z nich z bezsilności i frustracji wpadła w alkoholizm i inne patologie. W tamtym właśnie czasie postanowiono założyć świetlicę środowiskową dla dzieci, których rodzice zostali nagle z dnia na dzień bez pracy, by mogły po zajęciach w szkole znaleźć bezpieczne miejsce, aby odrobić lekcje, zjeść ciepły posiłek i przeżyć popołudnie w miłej atmosferze. Była to niewątpliwe duża pomoc dla rodziców tych dzieci, gdyż w pewien sposób odciążało to budżet rodzinny.

Pierwszym pomysłem s. Letycji było organizowanie półkolonii letnich dla dzieci parafialnych z rodzin najbardziej potrzebujących. Większość z tych dzieci miała możliwość pierwszy raz wyjechać poza obręb własnego miasta. Pomysł tak spodobał się dzieciakom, że z trudem znosiły dzień powrotu do domu rodzinnego. Siostra Letycja oprócz zajmowania się organizacją czasu wolnego dla dzieci, chętnie odwiedzała rodziny potrzebujące w ich domach, a także bezdomne sieroty spotkane na ulicy, troszczyła się o tych najbardziej dotkniętych ubóstwem. Organizowała dla nich zbiórki żywnościowe, odzieżowe, wspierała dobrym słowem i modlitwą. To właśnie w tamtym czasie w sercu siostry zrodził się pomysł, aby powstała ochronka, która będzie mogła zająć się w sposób zorganizowany pomocą dla wszystkich dzieci potrzebujących w obrębie parafii św. Jana Nepomucena.

Ochronka nabrała mocy prawnej dopiero w 1999 roku i została wpisana do ewidencji placówek opiekuńczo-wychowawczych i od tego momentu stała się świetlicą środowiskową profilaktyczno-terapeutyczną. 11 października tegoż samego roku odbyło się uroczyste przyjęcie i otwarcie ochronki przynależącej do parafii św. Jana Nepomucena w Bytomiu – Łagiewnikach. Z tej okazji były obecne wszystkie siostry wraz z s. Letycją, propagatorką świetlicy. Pierwszym dyrektorem świetlicy środowiskowej była pani Renata Tunel, która była bardzo oddana swojej służbie, następnie S.M.Teresa Urbaniec, która swoim zaangażowaniem potrafiła zarazić niejednego wolontariusza, dostrzegała ona każdą potrzebę dzieci i wychodziła jej naprzeciw. Obecnie od 2007 roku stanowisko dyrektora świetlicy sprawuje pani Lucyna Kwiecińska.

Siostra Letycja nigdy nie przypisywała sobie zasług związanych z ochronką, była nad wyraz skromną osobą, oddaną swojej pracy i posłudze. Jednak w 2009 roku za długoletnią działalność charytatywną siostra otrzymała Order Odrodzenia Polski, drugie co do wielkości polskie odznaczenie zaraz po Orderze Orła Białego, przyznawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami.

Obecnie świetlica liczy 90 dzieci z dzielnicy Bytom-Łagiewniki, podzielonych na trzy grupy wiekowe. Placówka przeznaczona jest dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, biednych, dzieci, których rodzice są niezaradni wychowawczo, powstała głównie po to, aby wyrównywać braki wychowawcze, edukacyjne i emocjonalne u dzieci. Świetlica stara się pomagać rodzinom dzieci, wspomagając je paczkami żywnościowymi oraz zbiórką odzieży.

Celem świetlicy jest kształtowanie więzi emocjonalnej z rodziną i świetlicą, kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków w stosunku do siebie oraz świetlicy, pomoc w nauce szkolnej. Zadania, jakie stawia przed sobą świetlica w stosunku do dzieci to wychowanie fizyczne i kultura zdrowotna, dbanie o higienę osobistą, świetlica daje także możliwość młodzieży odreagowania emocjonalnego. Świetlica zapewnia dzieciom posiłek składający się z pełnych dwóch dań oraz z podwieczorka. Zgodnie z zapoczątkowaną tradycją, którą rozpoczęła siostra Letycja placówka zapewnia dzieciom wypoczynek w postaci koloni letnich, ale także piesze i autokarowe wypady za miasto. Dzieci biorą udział w zajęciach takich jak: śpiew, dogoterapia, nauka tańca ludowego, zajęcia integracyjne, plastyczne, teatralne.

Bibliografia

Ustawa z dnia 4 lutego 1921 r. o ustanowieniu orderu „Odrodzenia Polski” (Dz. U. z 1921 r. Nr 24, poz. 137); Łuczek M., Kościół bezrobotnych, [w:] Niedziela ogólnopolska 17/2013, s. 36-37; Strona internetowa świetlicy środowiskowej profilaktyczno-terapeutycznej im. św. Elżbiety w Bytomiu - www.ochronka.bytom.pl (dostęp: 7.04.2014); Sprawozdanie z rozmowy z s. Albertą, pracownikiem i wychowawcą świetlicy środowiskowej Profilaktyczno-terapeutycznej im. św. Elżbiety w Bytomiu, z dnia 27.09.2013.