Pochmarowicz Marcin

Z e-ncyklopedia

Pochmarowicz Marcin (Pachman), proboszcz w Kochłowicach

Urodził się 6 października 1698 w Bytomiu w rodzinie mieszczańskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 30 maja 1722. Objął beneficjum w Kochłowicach 3 sierpnia 1726. Od lat czterdziestych prawdopodobnie ciężko chorował. Tak też w parafialnej posłudze stale pomagali mu inni kapłani. Zrezygnował z probostwa w czerwcu 1764, lecz pozostał w Kochłowicach do końca. Został pochowany 9 lutego 1769 w prezbiterium pod konfesjonałem.

Bibliografia

Opracowanie własne, JM