Piekarskie Sympozjum Naukowe

Z e-ncyklopedia

Spotkania naukowe organizowane przez Urząd Miasta Piekary Śląskie oraz środowisko naukowców skupione wokół Kościoła katowickiego, od 2002 roku przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Tematyka sesji:

 • 1992 I Ks. Jan Alojzy Ficek i Piekary Śląskie w XIX wieku. Działalność religijno-społeczna ks. Jana Alojzego Ficka i rola Piekar jako centrum katolicyzmu społecznego na Górnym Śląsku w XIX wieku
 • 1993 II Metropolia katowicka - górnośląska. Dziedzictwo historii. Wyzwania wobec przyszłości
 • 1994 III W trosce o rodzinę
 • 1995 IV Kościół śląski wspólnotą misyjną
 • 1996 V Pojednanie i sprawiedliwość społeczna
 • 1997 VI Trwałe wartości w zmieniającym się społeczeństwie (W nauczaniu społecznym Jana Pawła II)
 • 1998 VII Religijne inspiracje kultury na Górnym Śląsku
 • 1999 VIII Władza jako służba społeczeństwu
 • 2000/2001 IX Kultura i religia u progu III Tysiąclecia
 • 2002 XI Górny Śląsk na przełomie wieków. Nadzieje - niepokoje - świadkowie wiary
 • 2003 XII Modlitwa - praca - służba chorym. W XX lat po pobycie Ojca Świętego Jana Pawła II w Katowicach
 • 2004 XIII Dwa płuca jedno serce. Wartości duchowe w zjednoczonej Europie
 • 2005 XIV Rocznice, które... wspominają, uobecniają, zapowiadają. Zagadnienia teologiczne, socjologiczne i historyczne
 • 2006 XV „Caritas" w globalnej wiosce
 • 2007 XVI Jak żyć odpowiedzialnie w nieodpowiedzialnym świecie? Odpowiedzialność jako cnota chrześcijańska i wartość społeczna
 • 2008 XVII Biskup Herbert Bednorz - życie i posługa czwartego biskupa katowickiego. W setną rocznicę urodzin biskupa Herberta Bednorza (1908-2008)
 • 2009 XVIII Nieść nadzieję na współczesne areopagi, otaczając troską życie. W Roku św. Pawła Apostoła Narodów
 • 2010 XIX 350-lecie kultu Matki Bożej w Piekarach. U źródeł sprawiedliwości i miłości społecznej

Bibliografia

J. Wycisło, Geneza sympozjów naukowych w Piekarach Śląskich, [w:] Górny Śląsk na przełomie wieków. Nadzieje i niepokoje. Świadkowie wiary, Katowice-Piekary Śl. 2002, s. 226-229.