Ochronka im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus przy parafii w Lipinach

Z e-ncyklopedia

Ochronka parafialna w Lipinach została uruchomiona 13 marca 1990 przez proboszcza ks. Mariana Jaromina, a przebudowana przez kolejnych proboszczów - ks. Janusza Stanika i ks. Bogdana Wieczorka. Początkowo spotkania związane były z przygotowywaniem dzieci do przyjęcia Pierwszej Komunii Św. Następnie rozszerzyły się one na spotkania odbywające się kilka razy w tygodniu i mające na celu zapewnienie opieki dzieciom z dzielnicy Lipiny oraz organizację ich wakacyjnego wypoczynku. Ostatecznie 23 marca 1999 ochronka została poświęcona przez bpa Gerarda Bernackiego. Jej działalność od początku była wspierana przez parafian - zarówno finansowo poprzez różnorodne zbiórki, jak i przez działalność wolontariuszy, poświęcających swoje talenty i czas dla odwiedzających ją dzieci. Oprócz zagospodarowania czasu dzieci na miejscu, organizowano i organizuje się nadal także różnego rodzaju wyjazdy, np. do kina czy muzeum. Jeden z takich wyjazdów, odnotowany w kronice parafialnej, został zorganizowany dla 104 dzieci z rodzin wielodzietnych do Górnośląskiego Centrum Kultury. Miały one tam okazję uczestniczyć w przedstawieniu teatralnym.

Organizowano też letni wypoczynek, a inicjatywę tę zapoczątkował ks. Marek Szostok. Przykładowo, latem 2004 roku odbyły się 3 wakacyjne turnusy, w których uczestniczyło 90 osób w wieku 7-17 lat. W czasie ich trwania odbywały się zajęcia analogiczne do zajęć w ochronce, a zarazem dawało to możliwość przebywania na świeżym powietrzu. Odbyła się też wycieczka do Zielonej. Jako opiekunowie zaangażowali się wówczas wolontariusze z przyparafialnego Ruchu Światło-Życie. Charakterystyczne jest obchodzenie w ochronce różnych uroczystości, takich jak wspomnienie św. Mikołaja, Dzień Matki, Dzień Dziecka czy spotkania świąteczne.

Na początku XXI wieku dokonano przebudowy ochronki. Placówka przestała spełniać wymogi Sanepidu i potrzebne było jej przystosowanie do nowych standardów. Z pomocą podupadającej ochronce przyszli przyjaciele z Holandii - fundacja „Serce dla Polski” - którzy wsparli finansowo remont budynku. Dzięki włączeniu się w pomoc lokalnej Caritas, udało się wyremontować parter i dach budynku. Odnowiona za kwotę 260 tys. ochronka została poświęcona przez abpa Damiana Zimonia, a uroczystość tę dopełniła msza św. i festyn z udziałem holenderskich darczyńców. Pięknym gestem wzajemnej radości stało się wówczas wypuszczenie w niebo ponad czterystu pomarańczowych baloników – co było dobitnie holenderskim akcentem – oraz obdarowanie gości własnoręcznie wykonanymi przez dzieci aniołkami. Ta przyjaźń zaowocowała również kilkukrotnymi wizytami dzieci w Holandii oraz rewizytami w Polsce.

W ciągu kilku lat liczba dzieci w ochronce doszła do 100. Związane było to z faktem, że stanowiła ona jedyną tego typu placówkę w okolicy. Stopniowo pojawiające się domy pomocy społecznej i inne formy wspierania biedniejszych mieszkańców sprawiły, że liczba ta stopniowo malała. Obecnie ochronkę odwiedza ok. 25 dzieci, które otrzymują tutaj ciepły posiłek, pomoc w odrabianiu prac domowych oraz mają okazję uczestniczyć w różnorodnych zajęciach artystycznych, edukacyjnych, kulturalnych i sportowych, które odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku.

Bibliografia

M. Piegza, Z dziejów kościoła i parafii św. Augustyna w Lipinach, Świętochłowice 2007.