Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Rybniku

Z e-ncyklopedia

2 września 2006 został otwarty Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Rybniku przy ulicy Floriańskiej 28. 19 maja 2008 w trakcie obchodów Metropolitalnego Dnia Rodzin została podjęta Uchwała Rady Miasta Rybnika w sprawie stanowienia o kierunkach działania Prezydenta Miasta Rybnika w zakresie pomocy rodzinie w prawidłowym wykonywaniu jej funkcji. Ośrodek zajmuje się: poszukiwaniem rodzin zastępczych i rodzin adopcyjnych dla dzieci osamotnionych; prowadzi profesjonalne szkolenia dla rodzin zastępczych i adopcyjnych (program PRIDE – Rodzinna Opieka Zastępcza /Adopcja); udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej rodzinom naturalnym, zastępczym i adopcyjnym; udziela pomocy rodzinom i samotnym kobietom, które nie mogą wychowywać własnego dziecka. Przygotowanie kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym odbywa się poprzez szkolenie, sesje grupowe, spotkania indywidualne proponowane są w zależności od potrzeb i formy opieki. W pracę Ośrodka zaangażowani są specjaliści: pedagodzy i psycholodzy, którzy są do dyspozycji rodzin.

Bibliografia

[1] (dostęp 02.05.2016).