Musioł Franciszek

Z e-ncyklopedia

Musioł Franciszek (1949-), proboszcz w Wyrach i Rybniku

Urodził się 18 stycznia 1949 w Siemianowicach Śląskich. Święcenia kapłańskie przyjął 27 marca 1975 w katowickiej katedrze Chrystusa Króla z rąk bpa Herberta Bednorza. Posługę wikariacką pełnił m.in. w Piekarach Śląskich (1975-1978) i Piotrowicach (1978-1981). W latach 1982-1986 pełnił funkcję rekolekcjonisty diecezjalnego, przygotowując parafie diecezji przed wizytacją kanoniczną. W tych latach był pracownikiem diecezjalnego Caritas zajmując się przygotowywaniem letnich wakacji dla niezamożnych dzieci. W czasie papieskiej pielgrzymki Jana Pawła II współtworzył zespoły pielęgniarskie do jej obsługi. W latach 1987-1998 był proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wyrach. W dekanacie mikołowskim pełnił też funkcję wicedziekana. W latach 1998-2014 pozostawał na urzędzie proboszcza parafii św. Antoniego w Rybniku i był wicedziekanem dekanatu Rybnik. Obecnie na emeryturze.

Bibliografia

Katalog Archidiecezji Katowickiej, Katowice 1995, s. 284 i 628; Katalog..., cz. I, Katowice 2005, s. 290; Katalog..., Katowice 2007, s. 505; Schematyzm..., Katowice 2009, s. 386.