Migliore Celestino

Z e-ncyklopedia

Migliore Celestino (1952-), nuncjusz w Polsce

Urodził się 1 lipca 1952 w Cuneo, w północnych Włoszech. W rodzinnej miejscowości ukończył szkołę podstawową i średnią. Następnie podjął studia filozoficzno-teologiczne, a święcenia kapłańskie przyjął 25 czerwca 1977 w Cuneo. Na zakończenie studiów uzyskał magisterium z teologii w Centrum Studiów Teologicznych w Fossano. Został skierowany na studia specjalistyczne na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, gdzie na Wydziale Prawa Kościelnego uzyskał stopień doktora prawa kanonicznego. Równolegle do studiów kanonistycznych ks. Celestino Migliore realizował program studiów specjalistycznych w Papieskiej Akademii Kościelnej, którą ukończył również w 1980 roku i rozpoczął służbę dyplomatyczną na rzecz działań Stolicy Apostolskiej. Pierwszą misją dyplomatyczną była praca na placówce w Angoli, gdzie w latach 1980-1984 pełnił funkcję attaché i drugiego sekretarza. Kolejne cztery lata pracował w Nuncjaturze Apostolskiej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, skąd w 1988 roku został skierowany do Nuncjatury Apostolskiej w Egipcie, gdzie posługiwał przez rok czasu. Następnie w 1989 roku został ustanowiony pracownikiem Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, gdzie przebywał do 14 kwietnia 1992. Następnie został specjalnym wysłannikiem i stałym obserwatorem Stolicy Apostolskiej przy Radzie Europy w Strasburgu we Francji. Od grudnia 1995 roku do października 2002 roku pracował na Watykanie w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej jako Podsekretarz Stanu ds. relacji z Państwami. W tym czasie był również wykładowcą dyplomacji kościelnej na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. 30 października 2002 został arcybiskupem (tytularnym Canosy), Nuncjuszem Apostolskim i stałym obserwatorem Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowy Jorku. Sakrę biskupią przyjął 6 stycznia 2003 w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie z rąk papieża Jana Pawła II. 30 czerwca 2010 papież Benedykt XVI mianował go Nuncjuszem Apostolskim w Polsce. 28 maja 2016 został mianowany przez papieża Franciszka nowym nuncjuszem apostolskim w Federacji Rosyjskiej. 5 sierpnia 2016 zakończył misję nuncjusza Stolicy Apostolskiej w Polsce. Misję dyplomatyczną w Rosji rozpoczął 9 listopada 2016, a kilka miesięcy później, w styczniu 2017 roku, w Uzbekistanie. W styczniu 2020 roku papież Franciszek mianował go swoim przedstawicielem we Francji.

Abp Celestino Migliore 28 maja 2019 przyjął doktorat honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Bibliografia

Opracowanie własne; [1] (dostęp: 11.01.2020)