Michejda Jan

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Michejda Jan (1853-1927), prawnik, polski działacz narodowy, burmistrz miasta Cieszyn

Urodził się 18 lipca 1853 w Olbrachcicach. Syn Franciszka. Po ukończeniu nauki w gimnazjum ewangelickim w Cieszynie, rozpoczął w 1871 roku studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, które dokończył w 1875 roku w Wiedniu. Stopień doktora uzyskał 15 listopada 1877, a w 1882 roku otworzył własną kancelarię prawniczą w Cieszynie. Od 1880 roku datują się jego aktywne działania na rzecz rozwoju polskości na Śląsku Cieszyńskim. Był współzałożycielem Politycznego Towarzystwa Ludowego, Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego, oddziału Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół", Związku Spółek Rolniczych, Związku Kas Spółkowych systemu Raiffeisena, a także wielu szkół. W latach 1890-1918 był posłem do Śląskiego Sejmu Krajowego w Opawie, a w latach 1901-1907 i 1911-1918 posłem do Rady Państwa w Wiedniu, gdzie reprezentował polski obóz narodowy. Po upadku Austro-Węgier w końcu 1918 roku był jednym z trzech prezydentów Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, przez którą został mianowany naczelnikiem Tymczasowego Rządu Krajowego Księstwa Cieszyńskiego. Po podziale Śląska Cieszyńskiego w 1920 roku został komisarzem rządowym Cieszyna, a w 1922 roku pierwszym polskim burmistrzem miasta. Zmarł podczas uroczystości oddania do użytku linii kolejowej Skoczów-Chybie. Pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Cieszynie.

Bibliografia

J. Golec, S. Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, t. 1, Cieszyn 1993, s. 191.