Malicki Jan

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Malicki Jan (1948-), historyk literatury, dyrektor Biblioteki Śląskiej

Urodził się 24 stycznia 1948 w Katowicach w rodzinie Ignacego i Benigny z d. Patalas. W latach 1962-1967 był uczniem Technikum Teletransmisyjnego w Katowicach, a następnie studentem polonistyki Uniwersytetu Śląskiego. Po jej ukończeniu w 1972 roku podjął pracę w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Śląskiego jako asystent-stażysta, by z czasem przejść wszystkie szczeble awansu uczelnianego od asystenta (1972-1976), przez adiunkta (1976-1983), docenta (1983-1990), do profesora nadzwyczajnego (1991-2003) i zwyczajnego (2003-nadal).

W 1976 roku doktoryzował się na podstawie dysertacji Twórczość Wacława Potockiego wobec polskiej tradycji literackiej, pisanej pod opieką naukową prof. dr. Jana Zaremby. W 1980 roku po półrocznym pobycie w IBL PAN w Warszawie, w Pracowni prof. dr. hab. Janusza Pelca, Jan Malicki ukończył pisanie rozprawy habilitacyjnej Mity narodowe. Lechiada (Wrocław, 1982), obronionej w 1981 roku. Tytuł profesora otrzymał w 1995 roku.

Pełnił funkcje administracyjne w macierzystej uczelni: zastępcy dyrektora Instytutu Nauk o Literaturze (1974-1980), prodziekana Wydziału Filologicznego (1982-1985), dziekana Wydziału Filologicznego (1987-1990). Od 1991 roku do chwili obecnej jest kierownikiem Zakładu Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu.

Współpracował lub współpracuje z Uniwersytetami w Ostrawie, Szczecinie oraz Akademią Muzyczną w Katowicach. Wykładał również m.in. w Pradze, Brnie, Ostrawie, Karwinie, Rzymie, Cambridge (Harvard University), Skopje, Neapolu, Herne, Granadzie, Sankt Petersburgu, Wilnie.

Jest laureatem nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Kultury i Sztuki oraz rektora Uniwersytetu Śląskiego. Ponadto jest laureatem nagrody Lux ex Silesia przyznanej przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego Damiana Zimonia (2011), Śląskiego Szmaragdu przyznanego przez Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Tadeusza Szurmana (2009), Lauru Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1999), Złotego Lauru Umiejętności i Kompetencji (1999), Nagrody im. Z. Glogera, W. Korfantego, K. Miarki, J. Ligonia.

Pełnił lub pełni szereg funkcji, m.in. przewodniczącego (wiceprzewodniczącego lub członka) Krajowej Rady Bibliotecznej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego (1998-nadal) oraz także przy Ministrze – wiceprzewodniczącego lub członka Rady do spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego, wiceprzewodniczącego lub członka Rady Naukowej Biblioteki Narodowej. Uczestniczy w Radzie Naukowej Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie, Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich województwa śląskiego i opolskiego, Radzie Konsultacyjnej Związku Górnośląskiego, w Radzie Programowej Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach oraz w Radzie Programowej Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie. Przewodniczy też Forum Dyrektorów Bibliotek Samorządowych Województwa Śląskiego.

Jest redaktorem naczelnym Guliwera. Kwartalnika o książce dla dziecka, Książnicy Śląskiej oraz Zarania Śląskiego. Seria nowa. Pod jego redakcją ukazują się serie wydawnicze: Staropolskie teksty i konteksty, Śląskie miscellanea, Folia Scientica Bibliothecae Silesianae; ponadto: Biblioteka Piśmiennictwa Śląskiego, Epizody, Śląski Wawrzyn Literacki oraz seria Śląscy uczeni. O tych, co odeszli.

Od 1991 roku Jan Malicki jest dyrektorem Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Jako inwestor doprowadził do wybudowania i otwarcia 24 października 1998 roku nowego gmachu, jednego z najnowocześniejszych w Europie.

Jest Honorowym Członkiem Business Centre Club, Towarzystwa Miłośników Książki i Grafiki, Polskiego Związku Chórów i Orkiestr (Oddział Śląski). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2006), Odznaką Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2009), Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Bibliografia

D. Rott, P. Wilczek, Profesorowi Janowi Malickiemu-w rocznicę bitwy pod Byczyną, w: Liber amicorum Professoris Ioannis Malicki, red. D. Rott, P. Wilczek, Katowice 2011, s. 5-7.