Kustusz Alfons

Z e-ncyklopedia

Kustusz Alfons OFM (1934-2006), imię zakonne Gaudenty, duszpasterz akademicki

Urodził się 7 czerwca 1934 w Wejherowie w rodzinie Pawła i Gertrudy z d. Czoska. Do Zakonu Braci Mniejszych wstąpił 8 września 1952, a śluby wieczyste złożył 15 grudnia 1956. Święcenia kapłańskie przyjął 11 maja 1959. Po święceniach odbył studia specjalistyczne na KUL-u z zakresu teologii dogmatycznej. W 1987 roku obronił pracę doktorską z mariologii. Był wykładowcą dogmatyki i ekumenizmu w kilku uczelniach: WSD OO. Franciszkanów w Panewnikach, którego był także rektorem w latach 1988-1991, Studium Teologii w Katowicach, Eksternistycznym Studium Teologii i Studium Pastoralnym w Katowicach (1988-1991), WSD Franciszkanów we Wronkach, WSD Karmelitów Bosych w Poznaniu, PWT w Poznaniu. Był członkiem Diecezjalnej Komisji Ekumenicznej w Katowicach (1987-1991), opiekunem Franciszkańskiego Ruchu Ekologicznego w Panewnikach (od maja 1980) i w Poznaniu (od 1991).

Jest autorem dwóch książek: Święte Góry Wejherowskie i Modlitewnik Wejherowski i około 30 artykułów na różne tematy, przeważnie historyczne, które opublikował w Studiach Pelplińskich , Studiach Franciszkańskich , Pomeranii i innych. W l. 1966-1989 był duszpasterzem akademickim w FODA - Franciszkańskim Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego w Panewnikach. 19 marca 1991 przeniósł się do nowo powstałej Prowincji św. Franciszka z Asyżu. Zamieszkał w domu prowincjalnym w Poznaniu. 29 grudnia 1993 ciężko zachorował, w związku z czym częściowo wycofał się z niektórych działalności. Mimo choroby był jednak aktywnym. Zmarł 10 sierpnia 2006 w szpitalu w Poznaniu. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Wejherowie. Spoczął w kwaterze zakonnej na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Za wkład w badania historii rodzinnego miasta otrzymał statuetkę Jakuba Wejhera - nagrodę przyznawaną przez prezydenta Wejherowa.

Bibliografia

Trzy Kalwarie o. Gaudentego...Wspomnienie, red. A. Rusek, "Głos Św. Ludwika. Miesięcznik Parafii Św. Ludwika Króla w Panewnikach" 2006, nr 8, s. 4-5; Kazanie wygłoszone przez o. Adama R. Sikorę OFM na pogrzebie o. Gaudentego Kustusza, "Głos Św. Ludwika. Miesięcznik Parafii Św. Ludwika Króla w Panewnikach" 2006, nr 8, s. 5-8; [1] (dostęp: 12.07.2016); [2] (dostęp: 12.07.2016).