Kopiec Dariusz

Z e-ncyklopedia

Kopiec Dariusz SDS (1963-2010), misjonarz, rekolekcjonista

Urodził się 28 września 1963 w Lublińcu w rodzinie Mieczysława i Janiny z d. Imiełowska. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Lublińcu kontynuował naukę w Państwowym Technikum Rolniczym w Międzyświeciu k. Skoczowa. Po otrzymaniu świadectwa maturalnego 7 września 1983 wstąpił do nowicjatu księży salwatorianów w Bagnie k. Wrocławia. Rok później, 8 września 1984, złożył pierwsze śluby zakonne, a profesję wieczystą w 1988 roku. Obok formacji zakonnej zdobywał formację intelektualną studiując filozofię i teologię w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie. 29 czerwca 1989 przyjął święcenia diakonatu z rąk bpa Józefa Pazdura, a w następnym roku święcenia kapłańskie w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Bielsku-Białej z rąk bpa Damiana Zimonia. Po święceniach został skierowany do parafii św. Brata Alberta Chmielowskiego w Elblągu. W 1991 roku poprosił przełożonych o skierowanie do pracy wśród Polaków na terenach byłego Związku Sowieckiego. 30 czerwca 1992 został skierowany do pracy w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Irkucku na Syberii. Po czteroletniej pracy duszpasterskiej poprosił o możliwość powrotu do Polski, na co przełożeni wyrazili zgodę kierując go jednocześnie do pracy w Salwatoriańskim Referacie Misji Zagranicznych w Mikołowie. 1 lipca 1997 został przeniesiony do domu zakonnego w Międzywodziu z zadaniem pracy w charakterze kaznodziei i misjonarza ludowego. Prowadził rekolekcje dla osób duchownych i konsekrowanych oraz głosił rekolekcje i misje w parafiach. W 2004 roku został przeniesiony do wspólnoty wrocławskiej, gdzie był konsultorem w zarządzie domowym, a od 2006 roku wicesuperiorem. Zmarł 31 maja 2010 w szpitalu w Nowym Targu. Pogrzeb odbył się 2 czerwca 2010 w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini. Został pochowany w grobowcu salwatorianów.

Bibliografia

www.sds.pl.