Katolicka Fundacja Dzieciom w Katowicach

Z e-ncyklopedia
Kat PP Fundacja1.jpg

Fundacja przy parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach ma za zadanie pomagać dzieciom, które z różnych powodów w swoich rodzinach nie mają zapewnionych normalnych warunków wyżywienia czy wypoczynku. Do realizacji tych zadań służy dom pobytu dziennego, gdzie dzieci mogą zjeść posiłki i uzyskać potrzebną im pomoc. Fundacja zajmuje się swoimi podopiecznymi także w okresie wakacji i ferii. Początkiem działalności charytatywnej przy parafii było założenie ochronki dla dzieci, która z czasem przekształciła się w działającą wielowymiarowo Fundację. Prowadzi ona swoją działalność dzięki poniższym projektom:

  • świetlica – zabezpiecza podstawowe potrzeby dzieci (szczególnie żywieniowe i szkolne), rozwija ich talenty przez udział w kółkach zainteresowań. Ma to pomóc w utrzymaniu dzieci w ich naturalnych środowiskach rodzinnych, które nie są w stanie zapewnić im tych potrzeb. Do ważnych zadań należy także praca z rodziną, zmierzająca do przeciwdziałania przemocy i zaniedbaniom oraz odbudowywaniu odpowiedzialności rodziców za wychowanie dzieci.
  • klub młodzieżowy – najczęściej jego uczestnikami są wychowankowie świetlicy oraz osoby, z którymi nawiązali kontakt pracownicy programu streetworkingu. Klub ma za zadanie dalszą opiekę nad tymi młodymi ludźmi oraz pomoc w przygotowaniu ich do wkroczenia w dorosłe życie (np. poprzez pomoc, dzięki której możliwe staje się ukończenie nauki w szkole ponadpodstawowej).
  • streetworking – od kliku lat działa także program pomocy dzieciom i młodzieży, realizowany na ulicach Katowic. Do osób tych, pozostających bez opieki dorosłych adresowana jest próba nawiązania indywidualnego kontaktu i praca w małych grupach. Pozwala to wprowadzać elementy socjalizacji. Ponadto młodzi ludzie integrują się, otrzymują ciepły posiłek, uczą się wyrażać emocje i uczucia oraz rozwijają swoje zdolności. Wychowawcy nawiązują też kontakt ze szkolnymi pedagogami, dzięki czemu łatwiej jest wyrównywać szanse edukacyjne podopiecznych.
  • poradnictwo specjalistyczne – osoby i rodziny potrzebujące pomocy mogą ją uzyskać bezpłatne w zakresie poradnictwa prawnego, psychologicznego i rodzinnego oraz psychoedukacji.

Fundacja prowadzi także Przedszkole Niepubliczne im. Matki Laury Meozzi.

Bibliografia

źródło: [1]; [2] (dostęp: 15.12.2011).