Karol V cesarz

Z e-ncyklopedia

Karol V Habsburg (1500-1558), cesarz

Urodził się 24 lutego 1500 w Gandawie w Niderlandach. Jego rodzicami byli Filip I i Joanna Szalona. Wychowywał się w Mechelen pod opieką swojej ciotki, Małgorzaty. W 1516 roku został królem Hiszpanii, a w roku 1519 został wybrany na cesarza rzymsko-niemieckiego. W latach 1521–1544 prowadził wojny włoskie w celu uzyskania hegemonii w Europie. W 1525 roku pokonał wojska francuskie w bitwie pod Pawią. W 1526 roku ożenił się z infantką portugalską, Izabelą. W 1530 roku miała miejsce jego koronacja cesarska w Bolonii. W 1555 roku zgodził się na augsburski pokój religijny w Niemczech. Panowanie Karola I to okres największego rozwoju hiszpańskiego imperium kolonialnego. W latach 1519-1521 Hernán Cortés podbił państwo Azteków w Ameryce Środkowej tworząc podwaliny wicekrólestwa Nowej Hiszpanii. W latach 1531-1533 inny konkwistador, Francisco Pizarro, podbił królestwo Inków w Andach tworząc wicekrólestwo Peru. W roku 1556 abdykował. Zmarł 21 września 1558 w Yuste (Estremadura).

Bibliografia

M. F. Alvarez, Cesarz Karol V, Warszawa 2003.