Kapliczki i krzyże przydrożne w Gorzycach

Z e-ncyklopedia
na cmentarzu
Gorzyce Ecce Homo.jpg
 • kaplica przy ul. Klonowej

Powstała na Osiedlu XXX-lecia kaplica prawdopodobnie pochodzi z lat 30. XIX wieku. Wzniesiona na planie kwadratu, otynkowana, z siodłowym dachem krytym dachówką. Nad absydą została umieszczona kwadratowa wieżyczka z hełmem piramidalnym. Wejście i okna zostały zamknięte półkoliście. Wewnątrz zostały umieszczone: obraz MB Częstochowskiej oraz emaliowana, stiukowa figura Matki Boskiej. Według miejscowej tradycji kaplicę miano postawić w miejscu cudownego źródełka - na tyłach obiektu znajduje się zejście do niego - które uratowało miejscową ludność podczas klęski suszy. Inna legenda wspomina o bluźniercy, który pracując w polu nie uklęknął przed przenoszonym w procesji obrazem Matki Boskiej. Runął na ziemię i zamienił się w głaz. W tym właśnie miejscu miano ustawić kaplicę.

 • kaplica przy ul. Ogrodowej 20

Kaplica pw. św. Urbana pochodzi z ok. 1900 roku. Po II wojnie światowej została odbudowana od podstaw. Powstała na planie kwadratu, zamknięta łukiem segmentowym. Nad nią znajduje się dwuspadowy daszek. W szczycie mieści się wnęka z oleodrukiem przedstawiającym postać Chrystusa. Wewnątrz obiektu została umieszczona figura św. Urbana ocalała z pierwszej kaplicy. Zgodnie z legendą w miejscu tym miało rosnąć potężne drzewo, na którym był zawieszony święty obrozek. Przejeżdżający w jego pobliżu woźnica zaczął bluźnić. W tym momencie uderzył piorun, który zwalił drzewo i zabił bluźniercę.

 • kaplica przy ul. Spacerowej

Kapliczka w kształcie murowanej groty na ceglanym postumencie zbudowana w 1983 roku. Wewnątrz została umieszczona polichromowana figura NMP. Nad grotą umieszczono drewnianą wiatę.

 • kaplica na starym cmentarzu

Wzniesiona na planie kwadratu, zamknięta półkolistą arkadą z metalową kratą. Szczyt kaplicy oszalowany deseczkami, na których umieszczono obraz MB Częstochowskiej i symbol Roku Jubileuszowego. Wewnątrz znajduje się stiukowa rzeźba NMP Niepokalanie Poczętej.

 • krzyż przy ul. Piaskowej

Został zbudowany w 2000 roku w miejscu wcześniejszej Bożej Męki. W jego górnej części znajduje się wnęka z Pietą.

 • krzyż przy ul Raciborskiej 27

Krzyż kamienny z ok. 1900 roku. Postument w kształcie prostopadłościanu został zwieńczony gzymsem z esownicami. W półkoliście zamkniętej wnęce umieszczono figurę MB Różańcowej.

 • krzyż na nowym cmentarzu

W 1894 roku został ufundowany przez parafian. Jego dwukondygnacyjny postument został zwieńczony wimpergami. W płycinie znajduje się inskrypcja w języku polskim.

 • krzyż na starym cmentarzu

Boża Męka pochodzi z 1877 roku. Posiada trójkondygnacyjny postument zwieńczony gzymsem. W trójkoliście zamkniętej wnęce znajduje się figura MB Bolesnej. Krzyż został ufundowany przez Franciszka i Magdalenę Skupień.

 • figura Ecce Homo na starym cmentarzu
 • figura Chrystusa obok muru kościelnego
 • figura Anioła w pobliżu muru otaczającego kościół
 • figura św. Krzysztofa

Stoi w pobliżu przykościelnego parkingu. Posadowiona na ceglanym postumencie, została przykryta dekoracyjnym baldachimem wspartym na drewnianych kolumienkach.

Bibliografia

D. Jakubczyk, Skarby historii, kultury i sztuki gmin pogranicza Gorzyce i Dolna Lutynia, Gorzyce 2007, s. 79-82; A. Żukowski, D. Jakubczyk, Szlakami Zielonego Śląska 3, Czerwionka-Leszczyny 2014, s. 94-95.