Jankowski Faustyn

Z e-ncyklopedia

Jankowski Faustyn TChr (1953-), misjonarz

Urodził się 23 czerwca 1953 w Chorzowie. Święcenia kapłańskie przyjął 12 kwietnia 1979 w Katowicach z rąk bpa Herberta Bednorza. W latach 1985-1994 pracował na misjach w Zambii pełniąc posługę duszpasterską w placówkach Lusaka, Mpunde, Chilanga. W 1995 roku wstąpił do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. 22 kwietnia 2001 złożył śluby wieczyste, tym samym został ekskardynowany z archidiecezji katowickiej. W 1998 roku wyjechał do Republiki Południowej Afryki, gdzie rozpoczął początkowo pracę w parafii św. Antoniego w Durbanie. Od 2006 roku jest opiekunem emigrantów polskich oraz proboszczem w parafii św. Józefa robotnika w Norwood (diecezja Johannesburg w RPA). Ponadto jest opiekunem polskiej parafii św. Franciszka w Vanderbijlpark.

Bibliografia

M. Piesiur, Kościół katowicki dla misji. Misyjne dzieło Kościoła katowickiego w świetle dokumentów papieskich od Maximum illud do Redemptoris missio, Katowice 2009, s. 193; Polscy Misjonarze w świecie, t. 1, Górna Grupa 2015.