Hollek Damian

Z e-ncyklopedia

Hollek Damian OFM (1962-), imię zakonne Kosma

Urodził się 19 lipca 1962 w Świerklanach. Do Zakonu Braci Mniejszych w śląskiej Prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wstąpił w 1981 roku. Śluby wieczyste złożył dnia 4 lutego 1990, a święcenia kapłańskie przyjął 16 maja 1991. Do pracy na Białorusi został posłany w roku 1992. Po krótkim pobycie w Polsce w 1999 roku rozpoczął posługę duszpasterską na Ukrainie. Obecnie jest wikarym domu w Tarnopolu.

Bibliografia

Opracowanie własne.