Hanuszek Walenty

Z e-ncyklopedia

Hanuszek Walenty (1776-1833), proboszcz w Ćwiklicach i Pszczynie

Urodził się 1 stycznia 1776 w Pszczynie w rodzinie chłopskiej Grzegorza i Marii z d. Niedzielonka. Przez kilka lat kształcił się w szkole klasztornej ojców cystersów w Rudach Raciborskich. Studiował teologię w Krakowie i Kielcach. Święcenia kapłańskie przyjął 16 lutego 1799 w Krakowie. Posługiwał się biegle zarówno językiem polskim jak i niemieckim. Od 1799 roku do grudnia 1802 roku był prebendarzem w Kaplicy Różańcowej w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Pszczynie.

W 1803 roku objął parafię św. Marcina w pobliskich Ćwiklicach. Duszpasterzował tam do 1821 roku i był ostatnim ćwiklickim proboszczem, którego ustanowił biskup krakowski. 27 maja 1821 otrzymał nominację na proboszcza parafii pw. Wszystkich Świętych w Pszczynie. Został mianowany dziekanem dekanatu pszczyńskiego. W latach 1823-1828 powierzono mu dodatkowo obowiązki administratora parafii w Goczałkowicach. 13 grudnia 1826 został mianowany komisarzem wrocławskiego urzędu biskupiego na teren dekanatów: pszczyńskiego i bytomskiego. Był także inspektorem lokalnym dla szkół na terenie swojej parafii. Przeprowadził remont drewnianego kościoła filialnego pw. św. Jadwigi w Pszczynie i dwóch cmentarzy parafialnych. W testamencie z 1833 roku ustanowił legat dla katolickiej szkoły. Zmarł 30 marca 1833 w Pszczynie i został pochowany na cmentarzu świętej Jadwigi.

Bibliografia

F. Maroń, Szkoła górnośląska w ostatnich dziesięcioleciach przed Kulturkampfem (na przykładzie ówczesnego powiatu pszczyńskiego), ŚSHT VI (1973), s. 207; Por. L. Musioł, Pszczyna Monografia historyczna, Katowice 1936, s. 340-341.