Goehlman Romuald

Z e-ncyklopedia

Goehlman Romuald OFM (1933-1996), imię zakonne Antoni

Urodził się 16 września 1933 w Katowicach-Ligocie w rodzinie Rajmunda i Elfrydy z d. Niewiadomska. W 1953 roku wstąpił do franciszkanów. Nowicjat rozpoczął 9 września 1953 w Kobylinie. Habit przyjął z rąk o. Tytusa Semkło, ówczesnego prowincjała. Studia filozoficzne odbył w Opolu (1954-1956), a studia teologiczne w Panewnikach (1956-1960). Profesję wieczystą złożył 16 grudnia 1957 w Panewnikach na ręce prowincjała o. Teofila Zawiei. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bp. Herberta Bednorza 11 maja 1959 w panewnickiej parafii Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP. W roku akademickim 1960/61 odbył kurs pastoralny w Panewnikach. Po ukończeniu studiów przez jeden rok (1961-1962) przebywał w Osiecznej. W latach 1962-1968 był wikariuszem parafialnym w Rybniku. W roku 1968 zlecono mu organizowanie nowej placówki w Szczyrku, której jednak nie dało się zrealizować ze względu na trudności ze strony władz cywilnych. Pozostał w Rybniku do 1971 roku prowadząc rozbudowę kościoła klasztornego. W latach 1971-1977 był gwardianem w Miejskiej Górce przez dwie kadencje. W latach 1977-1989 był proboszczem, wikarym konwentu i budowniczym kościoła i klasztoru w Chorzowie, a w latach 1986-1989 jednocześnie definitorem prowincjalnym. W tym czasie podjął studia zaoczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z zakresu prawa kanonicznego. 5 grudnia 1984 uzyskał licencjat prawa kanonicznego. W 1989 roku zrezygnował z funkcji proboszcza, ale pozostał w Chorzowie. W 1990 roku został powtórnie wikarym domu w Chorzowie. W 1991 roku został mianowany profesorem Wyższego Seminarium Duchownego OO. Franciszkanów w Panewnikach. Wykłady prowadził aż do chwili śmierci. W 1992 roku kapituła prowincjalna wybrała go wikariuszem i ekonomem prowincjalnym. Funkcje te pełnił także do chwili śmierci. Zmarł 11 lipca 1996 w Śląskim Ośrodku Kardiologii w Ochojcu. Spoczął w kwaterze franciszkanów na cmentarzu panewnickim w Ligocie.

Bibliografia

[1] (dostęp: 3.08.2016).