Gleich Hermann

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Gleich Hermann (1815-1900), biskup sufragan wrocławski

Bp Hermann Gleich

Urodził się 10 września 1815 w Laskowicach Oławskich w rodzinie Franciszka i Joanny z d. Bienieck. Nauki pobierał w miejscowej szkole ewangelickiej, a następnie w Gimnazjum św. Macieja we Wrocławiu, gdzie w 1833 roku uzyskał świadectwo dojrzałości. Studia filozoficzno-teologiczne odbył na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 30 września 1838 z rąk bpa Daniela Latusska.

Został kapelanem w Namysłowie i Opolu (1838-1840). Potem pełnił funkcję administratora w Pokoju, a następnie był proboszczem w Tułowicach (1842) oraz dziekanem i powiatowym inspektorem szkolnym. W 1851 roku został proboszczem w Opolu. W 1855 roku został komisarzem biskupim w Opolu, a w 1862 roku archiprezbiterem kapituły katedralnej we Wrocławiu, radcą wikariatu generalnego i Tajnej Kancelarii, egzaminatorem prosynodalnym, kuratorem Konwiktu Teologicznego i Sióstr Dobrego Pasterza oraz Szpitala św. Łazarza. 10 sierpnia 1875 został ustanowiony sufraganem wrocławskim i została mu przydzielona stolica tytularna Mallus.

Sakrę biskupią przyjął 21 września 1875 w Jaworniku w Czechach. Za obronę praw Kościoła w okresie kulturkampfu pozbawiony został przez władze pruskie możliwości spełniania funkcji biskupich. Dwukrotnie zarządzał diecezją jako wikariusz kapitulny (1881-1882, 1886-1887). Był protektorem w diecezji Konferencji św. Wincentego a' Paulo. Zmarł 2 kwietnia 1900 we Wrocławiu i został pochowany w podziemiach katedry wrocławskiej.

Bibliografia

P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965-1999, Warszawa 2000, s. 118; J. Pater, Gleich Hermann, [w:] Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996, s. 115; E. Szramek, Ks. Norbert Bonczyk. Homer Górnośląski i poeta walki kulturnej, RTPNŚ 1930, t. II, s. 51; J. Jungnitz, Die Breslauer Weihbishöfe, Wrocław 1914.