Gazeta Katolicka

Z e-ncyklopedia

"Gazeta Katolicka - Pismo duchowieństwa i ludu polskiego na Ślązku" wychodziła w Królewskiej Hucie od 1896 roku. Redagowali ją: ks. Adolf Hytrek, Adolf Ligoń, Stanisław Czerniejewski, Stanisław Stephan. Gazeta wydawała kilka bezpłatnych dodatków tygodniowych: „Szkółka niedzielna”, „Śmieszek” „Gospodarz i Gospodyni” oraz „Gazetka dla dzieci”. Zawierały one bogate ilustracje i były wydawane na wysokim poziomie.

Gazeta Katolicka była organem prasowym użytym w celu szerzenia specyficznych poglądów politycznych władz kościelnych we Wrocławiu i niemieckiej partii Centrum. Wszelkie treści publikowane na łamach Gazety musiały w związku z tym najpierw przejść przez cenzurę ideologiczną, której najważniejszymi postulatami był lojalizm wobec państwa pruskiego i zgodność z interesem niemieckiej partii Centrum, a także bezwzględne posłuszeństwo władzom kościelnym we Wrocławiu. Głównym celem Gazety Katolickiej było studzenie polskich nastrojów narodowych i podtrzymywanie dotychczasowej pozycji partii Centrum. Poglądy, które głosiła gazeta, stały w sprzeczności z oczekiwaniami ludu polskiego, dlatego ostatecznie w czerwcu 1910 roku zakończyła swój żywot.

Bibliografia

J. Kudera, Dziennikarstwo polskie na Śląsku, Bytom 1912; R. Śpiewak, „Gazeta Katolicka. Pismo duchowieństwa i ludu polskiego na Śląsku" w latach 1896-1910. Studium historyczno-doktrynalne, Kraków 2006.