Gazek Marian

Z e-ncyklopedia

Gazek Marian (1907-1971)

Gazek Marian.jpg

Urodził się 29 września 1907 w Wieliczce w rodzinie Franciszka i Henryki z d. Sosin. Do szkoły powszechnej i gimnazjum uczęszczał w Wieliczce. Egzamin dojrzałości zdał w 1928 roku. Po maturze wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1933 w katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach z rąk bpa S. Adamskiego.

Jako wikariusz duszpasterzował w parafiach: NSPJ w Niedobczycach, NSPJ w Nakle Śląskim i Wniebowzięcia NMP w Zebrzydowicach (obecnie diecezja bielsko-żywiecka). Po wybuchu II wojny światowej, w 1939 roku został aresztowany przez gestapo. Zwolniony, otrzymał zakaz pracy duszpasterskiej na terenie Górnego Śląska. Do końca wojny przebywał w Generalnej Guberni. W 1945 roku powrócił do diecezji katowickiej.

W tym samym roku bp Adamski polecił mu utworzenie nowej placówki duszpasterskiej w Załęskiej Hałdzie. Ks. Gazek rozpoczął starania o nowe pomieszczenie kościelne, dotąd bowiem nabożeństwa sprawowano w niedużej sali. Otrzymał wtedy w dzierżawę obszerny murowany budynek, który był dawną cegielnią. W maju 1945 roku rozpoczął wykopy fundamentów pod kaplicę, a w listopadzie tegoż roku bp S. Adamski dokonał poświęcenia nowego, tymczasowego kościoła pw. św. Cyryla i Metodego. W styczniu 1946 roku przy tym kościele została ustanowiona kuracja, a ks. Marian Gazek jej pierwszym oficjalnym duszpasterzem.

W tym samym roku zdał egzamin proboszczowski. W latach 1949-1954 przewodził kolejno trzem wspólnotom parafialnym: Opatrzności Bożej w Ligocie k. Bielska, NSPJ w Bronowie i MB Bolesnej w Brzęczkowicach. W 1954 roku został mianowany administratorem w parafii św. Katarzyny w Pawonkowie, a rok później parafii św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich (obecnie diecezja bielsko-żywiecka). W październiku 1955 roku otrzymał nominację na dziekana dekanatu strumieńskiego. W 1968 roku przeszedł w stan spoczynku. Na emeryturze mieszkał w rodzinnej Wieliczce. Zmarł 2 kwietnia 1971 w Wieliczce i tam został pochowany.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Mariana Gazka; Schematyzm 1934-1970; Nekrolog, GN 1971, nr 23, s. 140; J. Krętosz, Przeszłość Bronowa i parafii oraz jej duchowa spuścizna, Czechowice-Dziedzice 1999-2000, s. 61-62; Represje wobec duchowieństwa, s. 64, 68; Martyrologium, s. 176; W. Skworc, Budownictwo kościołów, s. 160; J. Żurek, Ruch "Księży patriotów" w województwie katowickim w latach 1949-1956, Warszawa-Katowice 2009, s. 107 i nn.