Dyskusja:Bractwo Trzeźwości

Z e-ncyklopedia
  • Arndt Augustyn, Bractwo Wstrzemięźliwości: podręcznik na nowo wydany za potwierdzeniem Jego Eminencyi Najprzewiel. Księcia-Biskupa wrocławskiego Jerzego Kardynała Koppa (1900)
  • Arndt Augustyn - Godzinki Adoracyi Najświętszego Sakramentu. Do odmawiania podczas wiecznej adoracyi dla dyecezyi Wrocławskiej. Ułożył ... Wyd. 2. Wrocław 1899, nakł. „Posłańca Niedzielnego”.