Dom Pomocy Społecznej oo. Kamilianów w Zabrzu

Z e-ncyklopedia
Kamilianie zabrze6.jpg

DPS w Zabrzu powstał w styczniu 1966 roku. Do życia powołał go dekret erekcyjny Prowincjała Zakonu Kamilianów o. Ernesta Szlegera z 22 stycznia 1966. Kilka dni wcześniej, 19 stycznia 1966, została podpisana umowa między Skarbem Państwa reprezentowanym przez wojewodę katowickiego Eugeniusza Ciszaka i Prowincjałem Zakonu o prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Cisowej, gdzie znajduje się do tej pory, przez Zakon Kamilianów, jako zadania państwowego zleconego jednostce niepaństwowej.

DPS w Zabrzu jest własnością Zakonu Kamilianów Polskiej Prowincji z siedzibą w Tarnowskich Górach i podlega bezpośredniemu nadzorowi władz Zakonu. Podstawę prawną funkcjonowania domu stanowi Statut Domu, nadany przez Prowincjała Zakonu Kamilianów. Wypełnia on misję Zakonu, czyli służbę chorym i cierpiącym. Przystosowany jest dla 74 przewlekle somatycznie chorych osób zarówno kobiet jak i mężczyzn. Kieruje nim dyrektor, mający prawo zatrudniać i zwalniać pracowników, który jest jednocześnie ich bezpośrednim przełożonym. DPS finansowany jest z dotacji przekazywanej przez Prezydenta Miasta Zabrze oraz płatności mieszkańców domu.

Bibliografia

Opracowanie własne.