Cionaka Piotr

Z e-ncyklopedia

Cionaka Piotr (1951-), proboszcz w Bełku

Urodził się 3 czerwca 1951 w Siemianowicach Śląskich. Szkołę Podstawową nr 1 im. Sylwestra Ludygi w Katowicach ukończył w 1965 roku, zaś w cztery lata później został absolwentem LO im. M. Kopernika w Katowicach. Rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie, które ukończył w kwietniu 1976 roku. Pracę magisterską z historii kościoła pt. Wkład biskupów polskich w Soborze Watykańskim II Rzymskim obronił na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 15 kwietnia 1976 w Katowicach.

Swoją pracę kapłańską rozpoczął jako wikary w parafii św. Marii Magdaleny w Radlinie, a następnie w parafiach: NSPJ w Mysłowicach, św. Stanisława w Żorach, Bazylice Piekarskiej oraz parafii NSPJ w Jastrzębiu Zdroju. Pracę proboszczowską pt. Przygotowanie do małżeństwa na przykładzie Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu Zdroju napisał pod kierunkiem bpa Gerarda Bernackiego.

Od 1991 roku był proboszczem w Bełku. W 1995 roku z inicjatywy ks. proboszcza uroczyście świętowano 250-lecie zabytkowego kościoła św. Marii Magdaleny. W 1997 roku parafia w Bełku rozpoczęła budowę nowego kościoła i probostwa. Poświęcenia kościoła dokonał bp Gerard Bernacki 20 grudnia 2006. Po 26. latach pracy w Bełku ks. Cionaka w 2017 roku przeszedł na emeryturę.

Bibliografia

Materiały własne autorki.