Cieślar Adam

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Cieślar Adam SDB (1893-1978)

Urodził się 27 lipca 1893 w Gródku na Śląsku Cieszyńskim w rodzinie Adama i Marii z d. Szkandera. W Cieszynie ukończył pięć klas gimnazjum. Roczny nowicjat odbył w Radnej i tam 5 sierpnia 1912 złożył czasowe śluby zakonne. W 1913 roku w trakcie studiów filozoficznych w Radnej zdał maturę. Skierowany na asystencję do Przemyśla, uczęszczał dodatkowo do przemyskiego Wyższego Seminarium Duchownego na wykłady z teologii i w tamtejszej katedrze 9 maja 1920 przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Sebastiana Pelczara. Po rocznej pracy w studentacie filozoficznym w Krakowie zapisał się na mineralogię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studia ukończył z dyplomem nauczyciela przyrody. Odbył dwie wyprawy naukowe: na Etnę (1924) i do Alp Zachodnich (1926). W l. 1925-1928 był dyrektorem Schroniska im. Księcia Adama Lubomirskiego w Krakowie, następnie redaktorem czasopisma „Młodzież Misyjna”. W 1932 roku został dyrektorem nowej placówki szkolno-wychowawczej w Ostrzeszowie. Po dwóch latach inspektor przeznaczył go na dyrektora studentatu filozoficznego w Marszałkach. Mianowany w 1937 roku inspektorem prowincji krakowskiej, pełnił ten urząd do maja 1941. Z powodu choroby uniknął aresztowania 23 maja 1941, ale musiał ustąpić ze stanowiska przełożonego inspektorii i ukrywał się w Maćkowicach k. Przemyśla jako kapelan sióstr Rodziny Maryi. Po drugiej wojnie światowej był dyrektorem w Oświęcimiu (1946-1957) i w Przemyślu (1957-1963). Jako delegat inspektorii św. Jacka z siedzibą w Krakowie uczestniczył w 1947 roku w XVI Kapitule Generalnej w Turynie. Powtórnie mianowany inspektorem w 1963 roku, z powodu choroby i podeszłego wieku zrezygnował z tego urzędu po dwóch latach. Ostatnie lata życia spędził w Ostrzeszowie (1965-1975), w charakterze kapelana sióstr nazaretanek i jako rezydent w Marszałkach, gdzie zmarł 19 grudnia 1978.

Bibliografia

J. Pietrzykowski, Współtwórcy "salezjańskiego Przemyśla", "Seminare. Poszukiwania naukowo-pastoralne”, t. 25 (2008), s. 465; A. Świda, Inspektorzy polskich prowincji salezjańskich, Warszawa 1991, s. 80-93; J. Krawiec, Powstanie Towarzystwa św. Franciszka Salezego oraz jego organizacja i działalność na ziemiach polskich, Kraków 2004, s. 221; J. Krawiec, Cierpieć i być wzgardzonym. Sługa Boży ks. Józef Kowalski 1911-1942, Kraków 1997, s. 100-103.