Brożek Andrzej

Z e-ncyklopedia

Brożek Andrzej (1933-1994), historyk

Urodził się 10 listopada 1933 w Katowicach w rodzinie Karola i Stefanii z d. Knapik. Jego ojciec pracował w Zjednoczeniu Instalacji Sanitarnej w Katowicach w charakterze pracownika umysłowego. Ukończył szkołę podstawową i średnią w Katowicach. W latach 1950-1953 studiował nauki ekonomiczne i historię gospodarczą w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach; w latach 1953-1955 kontynuował te studia na Uniwersytecie Warszawskim. W 1961 roku uzyskał stopień doktora w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach. Od 1962 roku zatrudniony był w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. W 1969 roku po zatwierdzeniu habilitacji został powołany na etat docenta, natomiast w 1979 roku uzyskał nominację na profesora nadzwyczajnego. W tymże roku został powołany na stanowisko profesora w Instytucie Badań Polonijnych UJ w Krakowie. Przynależał do „Solidarności” i Związku Nauczycielstwa Polskiego. W 1988 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Od 1993 roku wykładał gościnnie historię Polski na Uniwersytecie w Lüneburgu, gdzie zmarł 19 stycznia 1994.

Bibliografia

zob: [1]