Bonifratrzy - Wrocław

Z e-ncyklopedia

Do Wrocławia bonifratrzy przybyli z Cieszyna 1 listopada 1711 na zaproszenie cesarskiego radcy kamery śląskiej, Ludwika Maksymiliana Cocx de Onssela, który przekazał zakonowi część swych ziem za Bramą Oławską oraz Johanna Adriana von Plencken. Budowę kościoła i szpitala klasztornego przy dzisiejszej ulicy Traugutta rozpoczęto w 1714 roku. Wkrótce powstał klasztor z przylegającym kościołem zbudowanym według projektu Johanna Blasiusa Peintnera oraz szpital. W 1717 roku do nowo wybudowanego szpitala wprowadzono pierwszych pacjentów. W czasach pruskich klasztor przez kilka miesięcy znajdował się pod zarządem państwowym. Stale borykał się z kłopotami finansowymi, chociaż od 1812 roku był dotowany rocznie w wysokości 200 talarów.

Bibliografia

E. Saft, Festschrift des Klosterhospitals der Barmherzigen Brüder in Breslau zum Zweijahrhundertfeier, 1712 bis 1912, Breslau 1912.