Światło - tygodnik

Z e-ncyklopedia
Swiatlo3.jpg

Ukazywało się od 1887 roku nakładem „Katolika” w formie tygodnika, od 1892 roku już jako miesięcznik . Pismo to można było abonować osobno lub jako dodatek do Katolika. Światło jako najbardziej znany tygodnik ilustrowany ukazywał się do 1901 roku. Komplet numerów znajduje się w Bibliotece Śląskiej.

Redaktorzy


Bibliografia

J. Kudera, O ilustrowanych czasopismach na Górnym Śląsku, „Głosy znad Odry” 1918, s. 35-42; J. Kudera, Dziennikarstwo polskie na Śląsku, zarys historyczny, Bytom 1912.