Święta Teresa – Biuletyn parafii św. Teresy w Mikulczycach

Z e-ncyklopedia

Gazetka wydawana przez parafię Świętej Teresy w Mikulczycach. Ukazuje się od 1992 roku, obecnie liczy 4 strony w formacie A5. Redakcja pisma składa się z 4 osób świeckich, nad którymi opiekę sprawuje proboszcz. Pismo wydawane cotygodniowo w nakładzie około 1000 egzemplarzy. Na łamach biuletynu publikuje się intencje mszalne i ogłoszenia duszpasterskie, artykuł wyjaśniający czytania z niedzieli. Od czasu do czasu publikowany jest krótki artykuł teologiczny czy tekst opisujący działalność jednej z grup parafialnych.

Bibliografia

Sebastian Drapacz, Prasa parafialna w diecezji gliwickiej w latach 1992 - 2014, Katowice 2018, pr. mgr Biblioteka WTL.