Projekty badawcze

Z Katedra Historii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Projekt badawczy 2013/2014

FWPN rgb1.png

Projekt badawczy Zakładu Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pt.: "Pobożny Ślązak idzie na wojnę". Komentarz, edycja źródłowa listów żołnierzy śląskich z pola walki w czasie wojny francusko - pruskiej 1870/71 jest współfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Pobożny Ślązak idzie na wojnę

Kolejna już wojna Prus z Austrią, która wybuchła w 1866 roku zadecydowała o dominacji Prus na arenie europejskiej, a w samych Prusach wzmocniła tendencje zjednoczeniowe. Zwycięstwo Prus i rozwiązanie na mocy traktatu praskiego z 23 sierpnia 1866 roku Związku Niemieckiego eliminowały Austrię ze współdecydowania o przyszłości Niemiec.

Bezpośrednim pretekstem do wybuchu wojny w połowie 1870 roku była sprawa tronu hiszpańskiego. Po obaleniu rządów Izabeli II, zaproponowano tron Leopoldowi z pruskiej dynastii Hohenzollernów, co wywołało protesty Francji, obawiającej się oskrzydlenia przez Prusy. Pod naciskiem Francji Leopold wycofał swoją kandydaturę, jednak Francuzi domagali się od Prus by król pruski Wilhelm zagwarantował, iż w przyszłości nie będzie wysuwał podobnych kandydatur. W trakcie bezpośrednich rozmów francusko – pruskich Bismarck dokonał wielkiej sztuki: tak skonstruował i podał notatkę do prasy o przebiegu rozmów, że Francuzi poczuli się ciężko obrażeni i wypowiedzieli wojnę Prusom.

Celem popularyzacji wiedzy na temat udziału Ślązaków w wojnie francusko - pruskiej powstał Portal: [1], który ma służyć wymianie informacji zwłaszcza na temat udziału Ślązaków - żołnierzy w wojnie francusko - pruskiej w drugiej połowie 1870 roku i pierwszych miesiącach wojny i okupacji części Francji przez wojska niemieckie w 1871 roku.

Przy tworzeniu Portalu przyjmujemy perspektywę śląską, a więc tworzymy hasła, które dokumentują udział Ślązaków w wojnie. Zwracamy szczególną uwagę na religijne aspekty wojny: zachowania żołnierzy na wojnie, motywy ich postępowania wobec wroga i wobec ludności cywilnej, różne przejawy pobożności. Interesują nas szczególnie posługi religijne w czasie wojny, kapelani, lazarety, udział sióstr zakonnych i braci pracujących w szpitalach. Hasła na temat poszczególnych starć, potyczek i bitew oraz używanej broni tworzymy tylko po to, aby powstał kontekst dla "Pobożnego Ślązaka, który szedł na wojnę", bo taki otrzymał rozkaz.

Portal ma posłużyć przy redakcji edycji listów śląskich żołnierzy biorących udział w wojnie. Zachowało się kilkadziesiąt listów rozproszonych na łamach polskich i niemieckich gazet wychodzących w czasie wojny. Będzie to wojna widziana oczyma zwykłego żołnierza - Ślązaka. Zostaną opublikowane na Stronie dopiero po ukazaniu się książki w druku.

Fotografie

Jeśli któryś z czytelników chciałby podzielić się fotografiami, skanami lub innymi plikami graficznymi, prosimy je przesłać: jest23nainteria.pl lub zalogować się na Stronie i edytować osobiście.