Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłości

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Skocz do: nawigacja, szukaj
Św. Teresa z Kalkuty

Założycielką zgromadzenia jest św. Matka Teresa z Kalkuty, właściwie Agnes Gonxha Bojaxhiu (1910 – 1997), urodzona 26 sierpnia 1910 roku w Skopje (obecnie Macedonia), zmarła 5 września 1997 roku w Kalkucie w Indiach. Dekret powołujący do istnienia Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłości (ang. Misionaries of Charity, w skrócie MC) został wydany przez biskupa Kalkuty 7 października 1950 roku; piętnaście lat później, w dniu 1 lutego, zgromadzenie otrzymało zatwierdzenie papieża Pawła VI. Nadrzędnym zadaniem Misjonarek jest służba Chrystusowi przez życie w modlitwie i pokutę, a szczególnie przez niesienie pomocy najbardziej potrzebującym. Z uwagi na to, oprócz trzech tradycyjnych ślubów zakonnych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, Siostry składają dodatkowo czwarty ślub z całego serca i dobrowolnie służyć najbiedniejszym z biednych. Patronem zgromadzenia jest Niepokalane Serce Maryi. Święto wspólnoty przypada 22 sierpnia. We wszystkich krajach Siostry modlą się i porozumiewają między sobą w języku angielskim – oficjalnym języku zgromadzenia.

Początkowo Misjonarki Miłości posługiwały wyłącznie w Kalkucie, na ulicach miasta, w slumsach, wśród ludzi najbardziej potrzebujących, którym, bez względu na wyznawaną religię, udzielały niezbędnej pomocy. Z czasem z inicjatywy Matki Teresy zaczęły powstawać ośrodki dla najuboższych: pierwszym z nich był Nirmal Hriday założony w 1952 roku w Kalighat (Kalkuta), otwarty dla osób chorych, pozbawionych środków do życia i umierających; dwa lata po nim powstał dom dziecka (Shishu Bhavan) dla sierot z ulicy, a w 1956 roku ukończono budowę osady dla chorych na trąd, zwanej Miastem Pokoju (Szantinagar). W niedługim czasie działalność Misjonarek Miłości rozszerzyła się na całe Indie i wkrótce przekroczyła ich granice. Pierwszą zagraniczną placówkę założono w Wenezueli w 1965 roku. Do Polski Siostry dotarły w 1983 roku. Obecnie na terenie kraju znajduje się kilka ich placówek, z czego dwa na Śląsku: w Katowicach i w Chorzowie. W katowickim domu zakonnym odbywa się aspirantura Misjonarek Miłości. W tamtejszej placówce Siostry zajmują się m.in. prowadzeniem noclegowni dla bezdomnych mężczyzn, wydawaniem posiłków i odzieży ubogim, osobistym niesieniem doraźnej pomocy osobom będącym w potrzebie.

Bibliografia

Allegri Renzo, Matka ubogich. Rozmowa z Matką Teresą z Kalkuty, Kraków 1996; Chawla Navin, Matka Teresa, Warszawa 1998; Nasza Arka. Miesięcznik Rodzin Katolickich 9 (2003); Ryszka Czesław, Święta z Kalkuty, Częstochowa 2003. foto: [1]