Wyciślik Kazimierz

Z e-ncyklopedia
Wersja z dnia 03:40, 16 sie 2018 autorstwa Mira (dyskusja | edycje) (uzupełnienie - kategoria)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Wyciślik Kazimierz (1925-1984), proboszcz w Zwonowicach i Świerklańcu

Urodził się 30 czerwca 1925 w Wodzisławiu Śląskim w rodzinie Pawła, sekretarza sądowego, i Albiny z d. Burdzik. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Rybniku. Tam także w 1937 roku rozpoczął naukę w Prywatnym Gimnazjum Ojców Werbistów. Wybuch II wojny światowej uniemożliwił mu dalszą edukację. W czasie okupacji hitlerowskiej pracował m.in. w warsztacie samochodowym w Rybniku, w Fabryce Sygnałów Kolejowych w Gotartowicach i przy uprawie roli. Przez kilka miesięcy przebywał także na przymusowych robotach w Niemczech. W październiku 1943 roku został zaciągnięty do wojska. Przeszedł najpierw szkolenie w Wiedniu, a następnie został wysłany na norweską wyspę Orlandet, gdzie przebywał do końca II wojny światowej. Dzięki staraniom polskich oficerów łącznikowych dostał się wraz z innymi Polakami do obozu w Mellhus, skąd na początku listopada 1945 roku powrócił do Ojczyzny. Jeszcze w tym samym miesiącu rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum i Liceum w Rybniku. W czerwcu 1948 roku zdał egzamin dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie z rąk bpa F. Jopa, wikariusza kapitulnego archidiecezji krakowskiej przyjął 28 czerwca 1953 w kolegiacie Wszystkich Świętych w Krakowie.

Po święceniach był na zastępstwie wakacyjnym w parafiach: MB Bolesnej w Rybniku i Narodzenia NMP w Żyglinie. Od września 1953 roku do stycznia 1954 roku przebywał w Instytucie dla Księży Neoprezbiterów w Katowicach-Załężu. Następnie jako wikariusz duszpasterzował w parafiach: św. Józefa w Katowicach-Załężu, św. Anny w Świerklanach, Wniebowzięcia NMP w Biertułtowach, św. Katarzyny w Jastrzębiu Górnym, św. Szczepana w Bogucicach i św. Barbary w Strumieniu (obecnie diecezja bielsko-żywiecka). W czasie pobytu w Bogucicach był również katechetą w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1. W 1962 roku został mianowany wikariuszem ekspozytem w Zwonowicach. Dwa lata później, po oficjalnym erygowaniu w Zwonowicach nowej parafii MB Różańcowej, otrzymał nominację na jej administratora. Od września 1972 roku mógł używać tytułu proboszcza. W Zwonowicach wybudował probostwo i dom gospodarczy oraz dwukrotnie wyremontował kościół. W sierpniu 1978 roku bp H. Bednorz mianował go wikariuszem ekonomem, a miesiąc później proboszczem w parafii Chrystusa Króla w Świerklańcu. Ks. Wyciślik rozpoczął tam odbudowę kościoła, znajdującego się na terenie miejscowego parku. W strukturach diecezjalnych pełnił obowiązki obrońcy węzła małżeńskiego w Sądzie Biskupim w Katowicach. W 1983 roku przeszedł w stan spoczynku. Zmarł 21 lipca 1984 w Rybniku. Został pochowany w Zwonowicach.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Kazimierza Wyciślika; Schematyzm 1955-1986; M. Sarapkiewicz, Długa droga do kościoła, "Tygodnik Rybnicki" 2012, nr 20, s. 15.