Wuttke Jerzy

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Jerzy Wuttke (1945-), grafik, działacz społeczny

WuttkeJerzy3.jpg

Urodził się 29 sierpnia 1945 roku w Chorzowie. W 1963 roku zdał maturę w chorzowskim liceum im. Stefana Batorego. Sześć lat później uzyskał dyplom z wyróżnieniem w Katedrze Metodyki Projektowania na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jego promotorem był prof. Andrzej Pawłowski. W marcu 1968r. Był współorganizatorem strajku studentów ASP. Po studiach podjął pracę w katowickiej filii krakowskiej ASP. Zorganizował nowy kierunek Wzornictwo Przemysłowe. Był kierownikiem pracowni, następnie katedry, prodziekanem, a w latach 1990-1993 dziekanem. W 1992 roku otrzymał tytuł profesora ASP. Jest autorem blisko 50 projektów. W 1989 roku w Helsinkach oraz 1992 roku w Essen brał udział w międzynarodowych konferencjach dotyczących projektowania, gdzie reprezentował polskie wzornictwo.

Od 1980 roku był związany z „Solidarnością”, a w latach 1981-1989 działał w jej podziemiu, m.in. jako drukarz i kolporter podziemnych wydawnictw („Viktoria”, „Bajtel”, „Nasza Solidarność”, „PIK” i „WIS”). Wuttke jest twórcą Śląskiej Sceny Słowa Polskiego. Wraz z młodzieżą z Halemby oraz aktorami Teatru Śląskiego wystawiał spektakle, w których ukazywał wartości takie jak: patriotyzm, religia, rodzina osadzone w kulturze Górnego Śląska. Sztuki wystawiał w prywatnych domach oraz za pozwoleniem biskupa Herberta Bednorza także w kościołach. Nagrodzony został przez Komitet Kultury Niezależnej „Solidarności”.

W okresie stanu wojennego aktywnie włączył się w pomoc internowanym i aresztowanym, również dzięki wsparciu „Solidarności Rolników Indywidualnych” w Pszczynie. W 1989 roku był jednym z założycieli katowickiego Komitetu Obywatelskiego.

Był rozpracowywany przez III Wydział Komitetu Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Katowicach pod kryptonimem Symfonia (od 25 I 1982) oraz przez III Wydział Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych pod kryptonimem Plastyk (23 II 1988 – 12 IX 1989).

Dwukrotnie wybrany posłem na Sejm: w X kadencji (1989-1991) oraz II kadencji (1993-1997). Jako poseł X kadencji był przewodniczącym Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu. Wystosował również interpelację do premiera Polski Jana Krzysztofa Bieleckiego oraz kanclerza Niemiec Helmuta Kohla, w której odniósł się do sprawy rozbiórki Muzeum Śląskiego przez władze hitlerowskie. Brał również czynny udział w Komisji Nadzwyczajnej do Zbadania Działalności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w której to zajmował się sprawą górników z kopalni „Wujek”. Zainicjował sądowy proces osób odpowiedzialnych za zbrodnię na „Wujku”. Poległym górnikom poświęcił jeden ze swoich spektakli oraz zorganizował dwie wystawy dotyczące 16 grudnia 1981.

Wuttke jest także współzałożycielem powstałego w 1989 roku Związku Górnośląskiego. W latach 1997-2000 pełnił funkcję prezesa Związku.

W roku 1993 jako członek komitetu wyborczego Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform po raz drugi wybrany został posłem na Sejm II kadencji. Brał udział w pracach Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Spraw Zagranicznych. Był delegowany do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Jako poseł mocno przyczynił się do ukończenia budowy Biblioteki Śląskiej oraz Zespołu Szkół Artystycznych na katowickim Osiedlu 1000-lecia, remontu Teatru Śląskiego oraz I-go etapu przebudowy Stadionu Śląskiego.

W roku 1999 otrzymał statuetkę Stefana Batorego przyznawaną przez chorzowskie liceum dla wybitnych absolwentów, nauczycieli oraz przyjaciół szkoły.

Bibliografia

Jerzy Wuttke: profile parlamentarne: Muzeum Miejskie, Zabrze, Pl. Krakowski 9, 14 grudnia 1999 - 6 lutego 2000. Zabrze, nakł. Muzeum Miejskiego. [1] (aktywne na dzień 16.01.2013r.) [2] (aktywne na dzień 16.01.2013r.)