Vigilanti cura

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Skocz do: nawigacja, szukaj

Pap. Pius XI - encyklika Vigilanti cura o widowiskach kinematograficznych

pap. Pius XI, medal

Opublikowana 30 czerwca 1936.

Kinematograf był to aparat służący do realizacji ekranowej projekcji ruchomych obrazów, który skupiał na sobie uwagę wielu ludzi. Przyczynił się do rozwoju produkcji filmów, następnie dał początek kinom. Papież Pius XI encyklikę „Vigilanti cura” całkowicie poświęcił problemom związanym z widowiskami kinematograficznymi, które nabierając rozwoju, rozpoczęły nakręcanie i wyświetlanie filmów nasiąkniętych zbrodniami, występkami, uczynkami niegodnymi pochwały. Dokument ten w szczególności skierowany był do arcybiskupów amerykańskich.

Pius XI wzywał, aby kinematograf opierał się na wartościach chrześcijańskich lub przynajmniej na prawach naturalnych, które to przyczyniałyby się do rozwoju prawdziwej sztuki mającej na celu uszlachetniać człowieka i udoskonalać, a w szczególności by dzieło to służyło na pomnażanie chwały Bożej.

W rozdziale pierwszym Papież głównie odnosi się do powstania „Ligi Przyzwoitości”, w której członkowie przysięgli nie uczestniczyć w filmach mających na celu obrażanie ludzkiej godności lub tych, które łamią zasady przyzwoitości. Ich celem było przywrócenie godności sztuce, wartości moralnych oraz by nie miała ona możliwości negatywnie wpływać na życie, umysły szczególnie młodych osób. Pius XI wzywa do zachowania czujności, aby możliwość kręcenia własnych filmów nie przyczyniła się do rozpadu Ligi, lecz by pod kierownictwem biskupów zapewnić społeczeństwu wartościową rozrywkę, wzywającą do szlachetności i duchowego rozwoju. W kolejnym rozdziale można przeczytać jak wielkim powodzeniem cieszył się kinematograf, który oddziaływał bezpośrednio na wyobraźnię człowieka, przemawiając do licznych tłumów. Szczególnie narażona na demoralizujący wpływ była młodzież, która w dorastającym wieku szuka autorytetów, czerpie przykład z aktorów, którzy w danym filmie burzą wartości sprawiedliwości, dążenia do świętości… Encyklika wzywa by pracujący przy produkcji filmowej kierowali się uznanymi prawami chrześcijańskimi, by w tej pracy również dawali świadectwo uczniów Chrystusa. Papież zwraca się do Pasterzy Kościoła, by podporządkowali się pewnym wskazówkom, a mianowicie, aby przysięgli, że nie pójdą na widowisko obrażające wiarę, godzące w moralność człowieka, oraz by biskupi stworzyli dla całego kraju stałą Komisję nadzorczą, której zadaniem będzie propagować dobre filmy, gdyż złe filmy utrudniają i pomniejszają skuteczną działalność szkół, stowarzyszeń Akcji Katolickiej, a nawet Kościoła. Encyklika ta zwróciła uwagę na wykorzystanie filmów w pracy duszpasterskiej.

Tekst dokumentu: [1]