Towarzystwo Górnośląskie

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Skocz do: nawigacja, szukaj

Towarzystwo Górnośląskie powstało w 1880 roku. Współzałożycielem Towarzystwa Górnoślązaków był ks. Józef Gregor, pseudonim Piast. Był on autorem hymnu Towarzystwa pt. Długo Śląsk nasz ukochany, śpiewanym na melodię Mazurka Dąbrowskiego. Statut Towarzystwa przewidywał, obok celów o charakterze religijnym, nauczanie własnych członków języka polskiego, gramatyki polskiej, dziejów Polski, a zwłaszcza Śląska. Na spotkaniach historycznych Towarzystwa Górnośląskiego wygłaszano odczyty, np. ks. Aleksander Skowroński przedstawił referat o Mickiewiczu. 3 lipca 1886 rektor Uniwersytetu Wrocławskiego oświadczył ówczesnemu prezesowi Towarzystwa Antoniemu Duczkowi decyzję o rozwiązaniu korporacji na skutek rozporządzenia ministra oświecenia, z dnia 1 czerwca tr., zakazującej działalności polskim towarzystwom na uniwersytetach pruskich. Tym samym Towarzystwo Górnośląskie przestało istnieć.

Bibliografia

A. Młotek, Teologia katolicka na Uniwersytecie Wrocławskim ze szczególnym uwzględnieniem dziejów teologii moralnej, Wrocław 1998, s. 56-57; M. Pater, Gregor Józef (hasło), Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, pod red. M. Patera, Katowice 1996, s. 119-121; Album członków Towarzystwa Górnoszląskiego przy Uniwersytecie Wrocławskim, rkp., s. 31; Ustawy Towarzystwa Górnoszląskiego [druk z listopada 1881], [w:] Ustawy Towarzystwa Górnośląskiego, R. VIII.