Strzebniok Henryk

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Strzebniok Henryk (1910-1994), proboszcz w Studzionce

Strzebniok Henryk.jpg

Urodził się 27 sierpnia 1910 w Biertułtowach jako trzecie z czworga dzieci sekretarza Emila i jego żony Anny z d. Zernik. Od szóstego roku życia uczęszczał do prywatnej szkoły przy kopalni „Emma". W latach 1924 -1929 uczył się w prywatnym gimnazjum niemieckim w Rybniku. Maturę zdał 10 czerwca 1929 przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w Tarnowskich Górach. W tym samym roku zgłosił się do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1934 w Katowicach z rąk bpa Teofila Bromboszcza.

Po prymicjach pełnił tymczasowe zastępstwo w rodzinnych Biertułtowach. Potem był wikariuszem w parafiach: MB Szkaplerznej w Imielinie (od sierpnia 1934 roku do kwietnia 1935 roku), św. Ap. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach (od maja 1935 roku do stycznia 1939 roku), św. Antoniego w Siemianowicach Śląskich (od stycznia do września 1939 roku) i ponownie w Tarnowskich Górach (od października 1939 roku do marca 1946 roku). Latem 1940 roku pracował nad dziełem W. Sórensena pt. Die Stimme der Ahnen. Pomimo systematycznie prowadzonej akcji usuwania duchownych ze szkolnictwa przez władze nazistowskie był aż do 1943 roku zatrudniony na stanowisku katechety szkół średnich w Tarnowskich Górach. W październiku 1943 roku zgłosił się do egzaminu proboszczowskiego. Komisji egzaminacyjnej przedstawił pracę nt. Rok kościelny w życiu wspólnoty parafialnej. 26 marca 1946 ks. Strzebniok został mianowany administratorem parafii Wniebowzięcia NMP w Studzionce. Dekret proboszczowski otrzymał 18 lipca 1957.

W 1975 roku z powodu choroby oczu, układu krążenia i zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa przeszedł na emeryturę i zamieszkał w domu parafialnym w Studzionce. Służył chętnie pomocą w konfesjonale. W latach 1975 - 1978 przyjmował zastępstwa wakacyjne w Wiśle Małej i Katowicach - Załężu oraz u ss. jadwiżanek w Katowicach - Bogucicach i ss. wizytek w Siemianowicach Śląskich. Od 1985 roku odprawiał msze św. w mieszkaniu według formularza o odpuszczenie grzechów. Swój księgozbiór przekazał bibliotece seminaryjnej w Katowicach. Zmarł 1 sierpnia 1994 w Studzionce i tam spoczął na miejscowym cmentarzu.

Bibliografia

Akta personalne ks. Henryka Strzebnioka (PS -46); Schematyzmy 1930 - 1994; H. Olszar, Nekrolog, WA 1994, nr 8, s. 434-436; B. Woźnica, Te Deum za długie lata posługi kapłańskiej, "Z tej ziemi. Śląski kalendarz katolicki na rok 1989", s. 86.