Sowa Emanuel

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Skocz do: nawigacja, szukaj

Sowa Emanuel (1886-1947), proboszcz w Lipinach

Urodził się 22 lipca 1886 w Pszowie w rodzinie rolniczej Urbana i Marii z d. Nikel. Do szkoły powszechnej uczęszczał w rodzinnej miejscowości. Następnie uczył się w gimnazjum w Raciborzu, gdzie w 1907 roku zdał egzamin dojrzałości. Po maturze rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 22 czerwca 1911 we Wrocławiu.

Jako wikariusz pracował w parafiach: św. Wojciecha w Mikołowie, św. Mikołaja w Lublińcu i św. Wawrzyńca w Wirku. W 1923 roku został mianowany proboszczem w parafii św. Augustyna w Lipinach. Opiekował się tam różnymi, polskimi i niemieckimi, organizacjami katolickimi, a wśród nich m.in.: III Zakonem św. Franciszka z Asyżu, Bractwem Matek Chrześcijańskich, Kongregacją Mariańską Panien, Bractwem Pocieszenia, Zakonem Karmelitańskim, Żywym Różańcem, Strażą Honorową, Bractwem Matki Boskiej Bolesnej, Stowarzyszeniem Mężów Katolickich, Krucjatą Eucharystyczną, Bractwem Dobrej Śmierci, Dziełem Dziecięctwa Jezusowego, Towarzystwem św. Wincentego a' Paulo i Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Męskiej.

W dekanacie królewsko-huckim pełnił funkcję wizytatora nauki religii dla szkół powszechnych w parafiach: św. Józefa w Królewskiej Hucie i św. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym. Po przyłączeniu Lipin do dekanatu rudzkiego ks. Sowa wizytował szkoły powszechne leżące na terenie Goduli i swojej parafii. W okresie okupacji hitlerowskiej pełnił obowiązki dziekana dekanatu rudzkiego. Po wojnie w uznaniu zasług otrzymał tytuł dziekana honorowego. Zmarł 30 października 1947 w Lipinach i tam został pochowany.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Emanuela Sowy; Schematyzm 1923; Olszar, Duchowieństwo, s. 376-377; WD 1947, nr 6, s. 189.