Sosna Jan

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Skocz do: nawigacja, szukaj

Sosna Jan SDS ( 1882-1939), imię zakonne Maksymilian, brat zakonny

Urodził się 28 maja 1882 w Głogowie k. Raciborza w rodzinie Józefa i Antoniny z d. Mrozek. Po ukończeniu w 1896 roku szkoły podstawowej przez sześć lat pracował w kopalni. W 1906 roku wyjechał do Rzymu i został przyjęty do Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. Nowicjat rozpoczął 16 stycznia 1908, przyjmując imię zakonne Maksymilian. 17 stycznia 1909 złożył pierwszą profesję zakonną. Przez pierwsze lata przebywał w Rzymie, gdzie był infirmarzem. Później został przeniesiony do Merano i przebywał tam aż do wybuchu I wojny światowej. W 1914 roku został wcielony do wojska. Po wojnie wrócił do Polski. Początkowo przebywał w Trzebini, a następnie został przeniesiony do Lipnika, gdzie pełnił funkcję zakrystiana i prowadził gospodarstwo domowe. Aby lepiej poznać pracę wydawniczą został wysłany do wydawnictwa salwatoriańskiego w Berlinie. Po powrocie zajmował się wydawaniem i rozprowadzaniem kalendarza i kalendarzyka Salwatora. Od 1928 roku pracował jako administrator w redakcji czasopisma Dzwonek rekolekcyjny.

Zmarł 18 czerwca 1939 w Trzebini. Pochowany został na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

Bibliografia

J. Kobes, Sosna Maksymilian (hasło), [w:] Księga zmarłych salwatorianów polskich 1900-1975, red. A. Kiełbasa, Rzym-Kraków 1975, s. 153-155.