Skarb Rodzinny

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

„Skarb Rodzinny” był pierwszym czasopismem religijnym wydawanym dla ludu śląskiego przez księży werbistów w Bytomiu. Był to miesięcznik ilustrowany, formatu 18 x 25 cm o 32 stronicach z kolorową, zadrukowaną okładką. U dołu strony tytułowej widniał napis „Z upoważnieniem Władzy Duchownej” oraz „Dochód przeznaczony na cele misyjne”.

Pierwszy zeszyt „Skarbu Rodzinnego” ukazał się w październiku 1919 roku. Redaktorem czasopisma był aż do 1924 roku o. Roch Szajca SVD. Początkowo redakcja pisma mieściła się w Nysie w Domu Misyjnym św. Krzyża, a od kwietnia 1920 roku w Bytomiu przy ul. Krakowskiej 13. Przez okres pierwszych dwóch lat „Skarb Rodziny” drukowany był w zakładzie wydawnictw katolickich Reinharda Meyera w Raciborzu, a od października 1921 roku był drukowany u Brunona Wrzeciony z Bytomia.

Po podziale Górnego Śląska w 1922 roku Bytom pozostał po stronie niemieckiej, i wydawanie „Skarbu” natrafiało na coraz większe trudności. Nowy redaktor pisma o. Emil Drobny musiał przenieść się na polską część Śląska do nowo założonego Domu Misyjnego w Rybniku. W 1925 roku cała redakcja przeniosła się do Rybnika, gdzie jeszcze przez okres jednego roku redagowano pismo. W 1925 roku przeniesiono wydawnictwo „Skarbu Rodzinnego” do nowego Domu Misyjnego w Górnej Grupie, w tym czasie utworzono nowe czasopismo misyjne o nazwie „Nasz Misjonarz” , które połączono ze „Skarbem Rodzinnym”. Redaktorem „Naszego Misjonarza” został o. Teodor Drapiewski.

Bibliografia

S. Łysiak, Działalność wydawnicza Księży Werbistów w okresie międzywojennym (1919-1939), [w:] Werbiści w Polsce, pod red. R. Malek, s. 117-119.