Sendecius Andrzej Franciszek

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Sendecius Andrzej Franciszek (1614-1679)

Urodził się 31 października 1614 w Mikołowie. Ukończył seminarium duchowne w Nysie. W 1643 roku został kanonikiem w Raciborzu, w 1653 roku tamże kantorem, zaś w 1660 roku - kustoszem. W latach 1652-60 był proboszczem i archiprezbiterem żorskim. Był także komisarzem biskupim dla księstwa cieszyńskiego. Był wielkim dobroczyńcą i fundatorem. 24 maja 1671 ustanowił fundację, w myśl zapisów której żacy z Raciborza od 12 do 13 mieli być uczeni przez kantora szkoły raciborskiej w chorale i muzyce figuralnej. Założył także z własnych pieniędzy ołtarz Apostołów Piotra i Pawła w kościele kolegiackim w Raciborzu, ufundował chrzcielnicę z czarnego marmuru, dał tamtejszemu kościołowi na świece i wieczną lampę 200 talarów, na „stół wikariuszowski” 1000 talarów, dla rezydentów i wikariuszy na wieczną mszę rocznicową 500 talarów z których to kantor szkoły rocznie otrzymywał 7 talarów, zakupił także kosztowny ornat z dalmatyką za 300 talarów oraz dał środki na odnowienie kaplicy św. Barbary wraz z 200 tal. na 1/3 kosztów służby Bożej w niej sprawowanej. Uczynił także zapisy na kościół i przytułek w Mikołowie. Należał do Bractwa św. Józefa w Jemielnicy. Zmarł 30 września 1679. Pochowany został 2 października 1679 w kaplicy św. Barbary przy kościele kolegiackim w Raciborzu.

Bibliografia

M. Sworzeń, A. Dudek, Mikołowski słownik biograficzny, Mikołów 1998, s. 162; A. Weltzel, Die Bruderschaft „Corporis Christi“ in Jankowitz bei Rybnik, Koenigshuette 1900, s. 11; R. Cop, Stosunki wyznaniowe w archiprezbiteracie gliwickim w XVII wieku, Katowice 2008, pr. mgr Biblioteka WTL.